Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kar - tanácsülések, 1957-1958

Tárgymutató az 1957/58 .tanév jegyzőkönyvéhez "A" Államtitkokat képező adatok megállapítása ......... 36 Adjunktusi állások átminősítése .................... 45 Á llamvizsgák a volt biológusoknak................ . 52 Ál lamvizsgákkal kapcsolatban ........................ 69 A jánlott tárgyakról ................................ 71 Á llami és társadalmi szervek kapcsolata a BOTE-en . . 78 Almanach készítésére Javaslat ...................... 92 Ál lamvizsgákról és avatásról rövid beszámoló .... 94 Ajánlott tárgyakról ................................ 97 A ddendum megjelenése .............................. 135 " B" Bizalmas munkakörök betöltésével kapcsolatban ... 63 Brünni Egyetem javaslata csereakcióra ............ 87 B rossurák megjelenése......................... 135 B rünni Egyetemről csereakció .................... 136 Bán yai Vera disszertánsi felvétele .............. 149 " C" Csemiczky István visszavétele .................... 30 Dr .Clauder Ottó egyetemi tanári kinevezése .... 60 Czollner Ferenc disszertánsi felvétele .......... 150

Next

/
Oldalképek
Tartalom