Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kar - tanácsülések, 1961-1963

BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR Az 1961/62. és 1962/63.tanévi kari tanácsülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója Oldal­szám: " A " Állandó Oktatásügyi és Visszavételi Bizottság, elnöke: dr.Sugár László egyet.docens ............ 13,129 Dr.Alf öldy Zoltán egyet,tanár kitüntetése a "Kossuth dij III." fokozatával .................. 94 Á rkövy emlékérme és dij létesitése .............. 181,204, 21 4 Dr.Aros Béla egyetemi docensi kinevezése ........ 198 Átmeneti tanterv /9 féléves/ a Fogorvostudományi Karon /Eü.Min.által jóváhagyott/ ............ . 219 " B " BOTE 1960/61.tanévben végzett munkájának érté­kelése ......................................... 16 Biológ ia oktatásának különválasztása az ÁOK-tól a Fogorvostudományi Karon . ..................... 37 \ Dr.Berényi Béla egyet.docens az orvostudományok kandidátusa fokozatot nyerte el ................... 71 Dr.Berényi Béla egyet.docens kinevezése a Közp. Stomatologiai Intézet vezetésére .............. 71 Dr. Bartha Ferenc az MSzMP Orvosegyetemi Párt- bizottság titkára................................. 121 BOTE 3 karának új elnevezése.................. 124 Bi ol.dr.cim elnyerésének feltételei ............ 175 BOTE létszámfejlesztése és létszámigénye, a Fogorvostudományi Kar igénye ................... 203 r X í

Next

/
Oldalképek
Tartalom