Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kar - tanácsülések, 1959-1961

BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM FOGORVOSI KAR Az 1959/60. és 1960/61. tanévi kari tanácsülések jegyzőkönyvének tárgymutatója Dr.Áros Béla adjunktus a "szövet- és fejlődés­tan" mb. előadója ........................... Kari aspiránsfelelős kijelölése dr.Schranz Dé­nes egyetemi docens, az orvostudományok kandi­dátusa személyében .......................... "Általános sebészeti" gyakorlatok átszervezése Dr.Boros Sándor egyetemi docens dékánhelyet­tesi megbizása 1959.szeptember 1-i hatállyal. Dr.Balogh Károly a Szájsebészeti Klinika veze­tője ......................................... Dr.Boros Sándor egyetemi docens a Konzerváló Fogászati Klinika tanszékvezetésére kapott meg- bizást ....................................... Dr.Balogh Károly egyetemi tanár a "fogászati sebészet" c. tantárgy előadó tanára ........ Docensi kinevezésekkel kapcsolatos egészség- ügyi minisztériumi rendelkezés ............ D éry Tibor'volt V.é.fogorvostanhallgató fegyel­mi ügye....................................... Doktori szabályzat ... .................... 3 8 3 95 2 58 78 95 4 175, 207 203 Oldal­szám: " A " " в " " D "

Next

/
Oldalképek
Tartalom