Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kar - tanácsülések, 1957-1959

BUDAPESTI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM FOGORVOSI KAR Az 1957/58. és 1958/59. tanévi kari tanácsülések jegyzőkönyvének tárgymutatója 4, " A " Adjunktusi állások docensi állássá való átszer­vezésére vonatkozó elvi álláspont ............. 50 A z állam és a társadalmi szervek kapcsolata a Budapesti Orvostudományi Egyetemen ....... 59 Almanach és tanrend megszerkesztésére vonatkozó javaslat.................................... 89 " B ». Dr.Béky József tanársegédi állásának docensi állássá történő átminősítésére javaslat .... 82 Dr.Boros Sándor docens "Érdemes orvos" kitünte­tése .......................................... 104 Dr.Bálint Péter prof. javaslata a negyedszer! vizsgaengedélyekkel kapcsolatban ............. 112 " D " Demonstrátori dijak felemelése .............. 21 D r.Donáth Tibor docensi kinevezése /1957.XI.1./ 43 Diákjóléti Bizottság tagjainak kijelölése . • 46 Déry Tibor V.é.foh. fegyelmi büntetése .... 192 г

Next

/
Oldalképek
Tartalom