Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kar - tanácsülések, 1954-1957

A Fogorvosi Kar 1954, 1955, 1956 és 1957 évi kari tanácsülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója " A " Államvizsgák végrehajtása ........................................ 37 Á ltalános orvosi diploma megszerzésére vonatkozó kérelem.......................................................66 Á llamvizsga szabályozása.............................................89 " B " Beszámoló a Fogorvosi Kar helyzetéről .... 9 dr.Berényi Béla docensi felterjesztése . . .20 dr.Baló József a 1I.T.A. levelező tagja . . .39 dr.Bognár Szilárdnak jegyzőkönyvi köszönet 91 " D " Demonstrátori állások szükségessége . ... 34 Doktori cim használatának visszaállítására kérelem...............................................................................40, 47 D omokos Mihály IV.é.foh. az ellenforradalmi események miatt őrizetbe vette az ügyész­ség .....................................................................................47 Diploma alakjára, szövegére javaslat ... 57 Doktori cim adományozása........................................63, 93 D iákotthoni lakók látogatása ............................... 65, Diákotthon Patronáló Bizottság elnöke ... 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom