Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1969-1970

A Alö'xin Sándorné sz.Dómján Mária oki .honosítás 68 Anatómiai Intézetben meghirdetett egyetemi docensi állás pályázata „ 6Q-72 Árvízkárosultaknak gyűjtési akció 76 B Biométriai részleg működésének bejelentése -4 Bakos Batu gyógysz. halig, fegyelmi ügye 6-8 BOTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 12-2o Dr.Bálint Péter prof.MTA levelező tagja 4o III.Belklinikán meghirdetett egyetemi tanári állás pályázata 6o_72 Biofizikai Intézetben meghirdetett egyetemi tanári állás pályázata - 69-72 II.Belklinikán meghirdetett 2 egyetemi do- *“* censi állás pályázata 6o-72 C Dr.Csengődy József adj.Munka Érdemrend ezüst fokozata 47 Címzetes egyetemi tanári és dimzetes egyetemi docensi cim adományozására javaslat 54-61 D Docensi kinevezések, hosszabbítások, nyugd. Dén Erzsébet főelőadó "Egészségügy Kiváló Dolgozója" dr.Donáth Tibor "Anatómiai Szótár" angol ny. dr.D0náth Tibor International Acad.of Cyt.tagja 2, 77 24 34 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom