Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1967-1968

F Dr.Földvári Ferenc egyetemi tanár nyugdíjazása 1967.szept .15-i hatállyal 3 Dr.Földvári Ferenc egyet.tan. az Amerikai Dermat. Társaság tiszteletbeli tagja 8 Felvételi Vizsgákról lo-17 71 Dr.Földvári Ferenc egyet.tan. "Munkaérdemrend" arany fok. való kitűnt. 26 Dr.Farádi László kinevezése az egészségügyi miniszter első helyettesévé 44 G Dr.Gömuri Pál egyet.tan. a Bőrklinika felügy. tanára 3 Dr.Gráf Ferenc docens "Kiváló Orvos" kitűnt. 4 Dr.Gömöri Pál egy.tan.MTA V.sszt. titkára 5 Gerontol 'giai Kutat ' Intézet 7 46 Dr.Gegesi Kiss Pál egy.tan. - Dr.Qartha Lajos "Diabetes Mellitus Csecsemő és Gyermekkorban" c.könyve 7 Dr.Guba Ferenc egyetemi tanári kinevezése Sze­gedre 44 dr.Gefferth Gáborné /Hennig Ursula/okl.honos. 55 H Dr.Hsranghy László egyetemi tanár nyugdíjazása 196?.szept .15-i hatállyal 3 Dr.Halay Tibor cimzetes egyetemi docensi kitűnt. 5 Huszty Katalin /Korcsmáros Ivánná/ oki .honos . 21 Hallgatók k'rházi és betegápolási gyakori. 23 64 Dr.Haranghy Lászl^ egy.tan. Munka Érdemrend arany fokozatával kitűnt. 26 Dr.Hol!' István "Osteoporosisok kórélettan, klinikuma" c. könyve bemut. 28 Honvédelmi oktatás bevezetése 5o Hallgat'k külföldi k'rházi csere-gyakorla‘.ai 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom