Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1961-1962

1961. szeptember 13., I. rendes kari tanácsülés - Az 1961-62. tanév előkészítése

401/1961oÁOK, A beérkezett vas. gyémánt ás arany-diplona kérelmek alapján, az Orvos'­egészségügyi Dolgosok Szukasorvesete javaslatára az alább megnevezet­teknek volnának jubileumi diplomák kiadhatók: Vas jliplomára javas olt: 1,/ Zilzer Arnold avatás: 1896.junius 13. Gyémánt dipl omára javas olt: 1;/ Schöller Károly Ernő avatás:19ol;február 23; 2«/ Szál Imre Gyula ” 19,,l«szept. 21, .irány dipl omára j avas oltak • 1;/ Algyógyi Jenő. avatás ;1911 in 'V;ll.; 2;/ Barta Miksa !i 1911;ckt;21; 3;/ Bányai Sándor " 1911;okt;28; 4,/ Bella Mária " 191o ;nov;26; 5 0/ Bekér Marcell " 1911;dec; 9; 6;/ Pejes Bála ” 1911;dec; 2; 7;/ Feuer Egon Henrik 191o;nov;2S; 81/ Praknói /Pischof/Sornál " 1911:nov;ll; 9 ;/ Gábor Brno n 1911;nov; 4; lo</ Grürtleld Sándor ” 1§11;nov;ll; 11.:/ Hartman Ede ” 19II ;nov;ll ; 12:/ Holló Pálmán ” 1911;nov;ll; 13;/ Hornik Malvin 1911;nev; 4; 14:/ Janieovicb. László Páter " l§lo;okt;22; 15;/ Jó Imre ' . *' 1911;nov;ll: 16;/-Páldor /Köln/Lá,ssió 11 1911 .máj ;2o; 17:/ Kende /Klein/Ssigmond 15 1911;dec;23; 18;./ Kishalmy Lajos n 1911;nov. 4; 19;/ L.zarovits Lajos n 1911;nov; 4; 2ó;/ . armer Imre Bertalan l911.nov,ll; 21;/ Luttor Károly " 19H;okt;28; 22,/ Eategovszky Gyula' :i 19o2;nov;22; 23-/ Millión Bála " 1911;nov:ll; 24 / Móczár László Kálmán " 19H;dec, 9; 25. / Hagy János ’■ 1911;jan;28; 26, / hagymátá Gyula Tamás 191o;nov;12; 2-7,/ Key László " 191o.;dcc; >; 28;/ IJ-rári László ” 19H;nov; 4; 29.:/ Őrffy Lajos " 1911;nov; 4; 3o;/ Ötvös Ervin 51 i9ll;nov. 4; 31;./ Pollatschek Gyula I911;dec, 9» 32,./ He ich Lajos 11 1911;nov. 4, 33;/ Peisz Elek " 191o;nov. 5; 34•/ Husznyák István " 1911;nov.ll,• 35;/ Sándor János - ” 19IIíiebr.18. 36,/ E seiner Gyula IP mái !! 1911;okt;28; 37’/ Bemogyi Lsigmend u 1911 ;nov; 4; 38; / is trauma Tilrr " 1911;r'.v; 4; 39;/ Burányi Ede ” i911;okt.26: 4' ;/ Tasnády Székely Bála ” I9H;rkt;28; 41J Hjj Ilona búra " ISII; jun;24; • 42./ aller vándor u 191o.nov. 5. Budapest, 1981 »szeytej bér 11,

Next

/
Oldalképek
Tartalom