Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1957-1958

Adjunktusi állások átminősítése docensi állássá....... 51, 69 Anatómiai Intézet fejleszt se /Kiss prof.jav/59 Államvizsga ................................. 73, 125 Á llami és társadalmi ^ ervek kapcsolata a Budapesti rvostud.Egyetemen .... 84 Adomány egyetemünk diákotthonai számára .... 17o Állások /üres, .vág,/ megüresedő/.............17o D r.Alföldy Zoltán egy.tanár, a Szovjetunió Mikrobiol.Int. tiszteletbeli tagja ......... 2o2 В D r.Baló József egy.tan. könyvtárig, tisztsé alóli felmentése ........ 3 d r.Bálint Péter egy.tanár, az Angol Renal Assotiation tagja ....... 18 dr.Balogh Károly egy.tan. a XII.Német Stom. Kongresszus t.eln........18 B aksa József IV.é.oh fegyelmei hat. megvált. 46 Belgyógyászati kollokvium fac. tétele ..... 6o, 69 B ócz Gabriella oki. honos.....................6o B irnbauer Józsefné sz.Karétpyikova Ludmilla oki.honos. . 6o, 134 Dr.Bender György ts, Szoc.Munkáért Érdemér. 124 Balázs Imre láb. Munka Érdemérem.......... 124 B agi Imréné műt. Munka Érdemérem .......... 124 B ranovics László oki. honos................ 133 B alogh Margit oki. honos.................... 133 Báli Hermina oki. honos..................... 182 D r.Bárdos Vilmos ts, eü.min.dicséret ...... 2o3 Dr.Bakay Endre ts, eü.min. dicséret ....... 2o3 A L

Next

/
Oldalképek
Tartalom