Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1956-1957

Anatómiai Intézet átszervezése............ 8 old A ross Béla ts kinev.jnvaslat............. 16 A djunktusi kinevezések rektori hatásköre 63 Avatás .................................... 64 Á llások /üres egyetemi/ betöltése........135 Á llamvizsga.............................. 142, 166 A natómiai Tanszék docensi állása........ 153 A djunktusi állások docensi állássá átmin 18o B dr.öabács Antal egy.tan. dékán bev.besz,. 1 old dr.Bálint Péter egy.tanár Tud.Dr.Oki. 1 dr.Baló József egy.tan. Akadémia lev.tagja 37 III.Belklinika látogatása................ 53 d r.Babies Antal egy.tanár, dékán Kiváló Orvos kitüntetése 61 Dr.Bnrtha Ferenc gyak. Ideoi.Biz.titkára 64 dr.Berényi Béla docensi kinev........... 164 • C D r. Constant inovi cs Milán jutáim......... 3 old D aniel A.Carrion-rói megemlékezése.......17o

Next

/
Oldalképek
Tartalom