Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1962-1963

Az 1962/63. tanévben tartott Egyetemi Tanácsülésekről felvett jegyzőkönyv tárgymutatója: "A" Aspiránsképzés részi.decentr. ........................... 4-1 A spiráns-vizsgabizottságok..................................... 4-2 Á polástani gyakorlatok értékelése .................... 93 D r.Aros Béla doc.pályázata és kinevezése... lo2,174­"B" Dr.Bogina Elemér gazd.rh. kinevezése....... 29 Dr.Bartha Ferenc megbiz.PB.titkári teend... 29 Dr.Babies Antal megbiz•Röntg.kl.felügyelő tanári tisztségével ...................................................... 3o Dr.Budvári fíóbert egyetemi tanári kinev.... 31 Bédi Judit kitűnt.doktorrá avatás iránti javaslat és avatás .............. 91,289 B iológia oktatása a középisk.ref orm.kapcs.. 134­Dr.Biró János kand. oki.elnyerése ...................... 174­D r.Babies Antal megválasztása országgyűlési képviselővé .......................................................................... 174­- " - Orvos-Eü.Dóig.Szaksz.elnökévé... 174­Dr.Boga Bálint Felsőokt.'Tan.Érdemérem kit.. 175 Betegélelmezési normával kapcs.előtérj. ... 2ol űr.Balogh Károly dékán Árkövy emlékérmével való kitüntetése .............................................................. 259 "0" Dr.Clauder Ottó megbiz.Gyógyszerészeti Int. felügyelő tanári tisztségével .............................. 3o Célprémium létesitésének szempontjai ...... 14-0 Cimzetes egyetemi tanári és egyetemi docen­si cim adományozásáról szóló rendelet és az Egyetem javaslata ........................................................... 175,269 l

Next

/
Oldalképek
Tartalom