Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1961-1962

ti D IV Doktorrá avatás .................................................................... 55» % D ékáni és rektori apparátus megerősítése, decentralizálása ............................................ 61,124 D ecentralizálás ..................................................................... 124 D r.Dénes Géza tud.cand.oklevél elnyerése ............ 19o D iákjóléti kérdések ............................................................ 246 D iákjóléti és őszt.kiadások 1961.évi felhaszn. értékelése .................................................. 25o " E " Élelmezési költség /hallgatói/ norma emelése... 44 Építkezési /Fejlesztési/ Bizottság létesítése.. 75 Etikai helyzetről negyedéves jelentés........................lo6, E gyetemi tanács elé terjesztendő gazd.ügyek.... 164 Élelmezési helyzetről jelentés,................................... 2o6 E lméleti tömb tanulmányterve........................................... 252 Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek hitelesítése 298 Egyetemi kulturversenyen elért eredm................. 557 E gyetem távi.fejlesztésére Straub prof. jav.*.. 559» Egészségügyi törzsgárda-jelvény létesítése..... 57o 195 579

Next

/
Oldalképek
Tartalom