Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1960-1961

Tárgymutató az 198o/81, tanévi jegyzőkönyvekhez. / " A " dr.Alföldy Zoltán prof. megb. tud. diákkörök felügyelő tanári teendőivel ................................................ 11 Arany-gyémánt-vas díszoklevelek adományozása ... 13» 173» 2o6, 222, 329» 37o, ф?.Ádám György doc. kinevezése ....................................... lo7 Á llami fegyelem megszilárdítása ...................................... 169 Almanach /1957/58, 58!59/kiadásának elutasítása 215 Állások /orvosi/ zárolása végzők számára ............... 271 A lmanachok bemutatása ..................................................... 327, 369 " В " dr.Balogh Károly dékán 4o éves szóig,évford.......... loá­d r,Balogh Ferenc docens kinevezése .............................. lo7 d r.Barta Lajos docens kinevezése.................................. lo7 B izottságok I960/6I. tanévi megbízása ....................... 151 I II.sz.Belklinika Egy.Tan.állására pályázat .... 219 Bánáthy Éva örökös vándordíj nyertese ....................... 266 B iológiai orvosi tudományok doktorátus szab. ... 326 dr.Babics Antal e.t. felkérése Semmelweis emlékelőadás megtartására .......................... 389 406 B CG. és tuberculin oltás hallgatók számára.......... 381 " C " dr.Csömör Sándor érdemes orvos kitüntetése .......... 1 C secsemőhalálozás kérdése ..................................................... 179 dr.Csépi Katalin kandidátusi oklevél átadás .... 385 " D " Diákotthoni átmeneti elhelyezés Hőgyes Endre utcai tömbben ................................................. 3 D oktorrá avatás ................................................................58,l]A,19o, D ósa Rudolfné kitüntetése................. 138 D oktori Szabályzat jóváhagyása ........................................ 326

Next

/
Oldalképek
Tartalom