Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1959-1960

Tárgymutató az 1959./6ü. tanévi jegyzőkönyvekhez. " A " Avatásnál kisebb ^módosítások......................................................... 3 A gyak jelentése Ágynyilvántartónak.......................................... 6 A rany oklevelek átadása.............................................8,40,114,115,157, 161,367. Átiratkozási kérelmek........................................................................... 11 Avatás /Orvos,fogorvos-doktor/..................................................... 41 Ápolónő-képzéssel/Munkamelle tti/ foglal­kozó biz. jelentése............................................................ 159 Aspiránsok /egyetemi/ szakmai,ideológiai és nyelvi képzése/..................................... 196 A spiránsképzéssel kapcsolatos egyetemi feladatok megvitatása asp.felelős és asp.vizsgabi­zottság......................................................................................... 244 Ács Tamás Szoc.Munkáért érdemérem kitüntetés.................. 290 D r. Ádám György doc. pályázata..................................................... 314 Alkalmazotti élelmezéssel kapcs.kérdések............................ 318 Aspiránsképzésről és tud. fok-ról Korm.rend.................... 55 " B " Dr. Balogh Károly et. szájsebészeti klinika vezetésére jav. és megbizás........................................ 4,194 D r. Babies Antal dékáni tisztsége alól fel­mentés és köszönetnyilvánítás..................................18, 26 D r. Boros Sándor dékán h. megbíz.............................................. 18. B etegbeutalással kapcsolatos rendelkezések....................... 6, 61. D r. Bálint Péter német halig.oktatásának felü­gyeletével való megbizás................................................ 96 Dr. Bugáth Pál kollégium megnyitása....................................... 116 D r. Boros Sándor doc. fogszab. ki. tanszék ve­zetésére megb........................................................................... 195 Biológiai doktorátus. .. ...................................................................261,295 D r. Babies Antal Munka Érdemrend kitüntetés.................... 290 D r. Balogh Ferenc doc. pályázata................................................ 316 Dr. Bartha Lajos doc. pályázata................................................. 317 B etegélelmezés kérdése........................................................................ 318 Dr. Bogsch Albert kandidátusi fokozat.................................. 366 • /. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom