Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1958-1959

Tárgymutató 1958/59 tanévi .jegyzőkönyvekhez. " A " Aranydiplomák átadása...........................23 A tomenergia Bizottság átirata dr.Zsebők Zoltán beadványával kapcsolatban ...................... 114 A ktuális politikai feladatok /össztanári érte- kezleten:szakrendelés, területi orv.ellátás, orvosi rendtartás, orvosetika^stb./............ 209 A mbuláns Sztk rendelés beveztése............... 292,231 Á llások zárolása végző fiatalok részére........ 231 " B " dr.Boros Sándor "Érdemes orvos" kitüntetése.... 1 dr.Bálint Péter külf.tudományos egyesületi tagsága........................................ 35 B elgyógyászati félévi kollokv.elengedése...... 63 T V. Be Így ógyásza ti klinikára javaslat.......... 69 B izalmas és fontos munkaköröket betöltőkről szóló rendelet kiegészítése.................... 106 Bejáró /externista/orvosi működés szabályozása. 107 Bábiczky Gergelyné "Egészségügy Kiváló Dolgo­zója" kitüntetés..............................134 d r.Balogh Elemér docens áthelyezése Párttört. filozófiai tanszékre ........................... 171 B etegbeutalási kérdések /rektori értekezlet/... 306 Dr.Budvári Róbert kandidátusi oklevél......... 308 I I.sz.Belgyógyászati kiin.tanszékvezetői áll... 69 " C,Cs" Csereüdültetés ..... ..................... 278 Dr. Csalay László kanadidátusi oklevél........ 308 " D " Doktorráavatás.............................. 23,24,37 D ékáni apparátus megerősítése................ 32 D iákköri konferencia.......................... 57 Diákotthonokkal kapcsolatos vizsgálatról jel.. 205 Diákotthonokat patronáló intézetek........... 206 D éry Tibor V.é.fog.oh.fegyelmi ügye.......... 234 D ocensi pályázatok engedelyezése évenként egy-két alkalommal........................... 275 D ékáni lánc és pédum átadása Egyetömünknek.... 303 L

Next

/
Oldalképek
Tartalom