Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1956-1957

1956/57 tanévi egyetemi tanácsülés! jegyzőkönyvek tárgymutatója.- a " Államvizsgaeredmény leckekönyvbe beirása ............................................. 4 AranydipiomaKra javaslat, átadás ..................................................... 15, 23 Á llamvizsga kérdése...........................................................................27, 31, 73 Adminisztratív vezetői munkakör aegszüntetéte ............................... 38 A mnesztia biztosítása hallgatók részére . .....................................49, 80 Autonómia kérdésének megvitatása .......................................................... 53, 76 Avatás külsősegeinek megtervezése ....................... .. .................. 118,156 Á prilis 4.megünneplése ........................................................................... 130,152 Á llamvizsgával elmaradt hallgatók ügye ........................................ 164 A datgyűjtés hallgatókról ....................................................................... 165 Államvizsga, záróvizsga tárgyaira javaslat ............................... 228 » В ■ Dr.Babits Antal "Kiváló orvos" kitüntetés ........ 2 Dr.Bartha Ferenc dicsérete Ideol.Biz.munkájáért .................. 15 B izaimi kéi des, egyet.tanács esetleges lemondása.................. 25, 37,10b B arta Imre szakmunkás halála..............................................................28 Dr.Babice Antai felügyelő tanári megbizása Sebésztovább­képző klinikára, és felmentése..........................................................38, 84 Bizottság kiküldése egyet.dolgozók és hallgatók ügyeiben hatóságoknál,bíróságnál,ügyészségnél eljárásra............................40 B entlakások felülvizsgálata ................................................................... 40 Dr.Berényi Béla docensi pályázata és kinevezése , .................. 89, 224 D r.Bálint Péter e.t.felmentése diákotth.patronálása alól .. 119 Beruházási keret felemelése tárgyában ...................... ..... 235 d r.Bálint Péter megválasztása angol Renal Association tagjául..................................................................................................................247 Dr.Baló József e. t.fei. mentése Könyvtár vezetése alól . . . 247 Dr.Baló József fegyelmi eljárás és megszüntetés ..................... 260 D r.Bálint Péter e.t.fegyelmi eljárás és megszüntetés . . . .260 " C " Gimer használat szabályozása .......................................................... 224, 241 D r.Clauder Ottó egyetemi tanári pályaata ............................... 256

Next

/
Oldalképek
Tartalom