Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1955-1956

1955/56 tanévi tanácsüléai .jegyzőkönyvek tárgymutatója "A” Államvizsga értékelése 14 dr.Ádám György adjunktusi kinevezése 36 Arany- és gyémántdiplomák átadásának időpontja 36 Általános orvosi kar dékánjának megválasztása 37 dr.Ángyán István docensi kinevezése 50 Államvizsgakérdés megvitatása 56 Akadémiai jutalom hallgatók részére 87, 173 Aspiranturára felhívás 100 Államkitüntetésekre javaslat 107 Anatómiai Intézet és Szövettani Intézet átszer­vezése I. és II.sz.Anatómiai Intézetté 124 Árvízvédelmi munkálatokra ifjúság igénybevétele 126 Ajánlott tárgyak 145 Alkotó szabadság 146 Aranyoklevél kiállítása 147 Ágyak szervezett igénybevétele SZTK részéről 155 Államvizsga bizottságok kijelölése 169 Államvizsgák végrehajtása 170 Aspiránsképzésről jelentés /dr.Sós József/ 185 '»B" Békekölcsönjegyzés VI. lebonyolítása 12 dr. Babies Antal dékán megválasztása 37, 67 Bányai Margit "Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetésben részesítése 49 dr.Balogh Károly dékáni megbízatása 67 Béketanácsnak köszönet Magyarország ENSZ tag­ságáért 68 dr.Babies Antal miniszteri elismerése 99 Baghi Imréné főmütős "Az Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetésben részesítése 128 dr.Adorján István tanára.miniszteri dicsérete 128 Dr. Baló József egy.tanár Akadémia levelező tagjának való megválasztása 145 Dr.Bálint Péter egy.tanár megb.Diákotthon Patro náló Bizottság elnökségével 178

Next

/
Oldalképek
Tartalom