Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1954-1955

1954. november 10., III. tanácsülés

az 1954« évi november hónapban történt oktatószemélyzet _____________jutalmazásáról.___________________ B elklinika Ft. II.szfSebészeti klinika Ft, lauder.Ottó 1.500.­Erdélyi Mihály Húsvéti Sándor 1.000.­üsfaludy Sándor l.ŐOO.­1.000.­Isold os István 1.000.­Yidonyi Miklós 1.000.­ölti Fereno 800.­Szeleczky József 1.000.­ándor Imre 800.­Kudász Ferenc 800.­•tekker Károly zatméri Éva 600.­Szabó Feronczi Ernő 800.­600.­Yotin József 800.­ágé Erzsébet táv Judit {olló István O' (Г* oo о 000 ♦ ♦ * 1 1 1 L ábas Zoltán 800.­íornyos Károly ! * о о vO I II.az.Sebészeti klinika Minceev Mihály 1.000.­CI.sz. Belklinika Székely János 800.­• Marton Tibor 800.­Leozler Antal 1.200.* 3ogsch Albert 1.200** Pálos László 1.000.* lolnár János 800*• Sommer Zsuzsa 800#■ Sulik Róbert 800.* Siegler Péter 800.« faludi Györgyi 800« ■ Boros Éva 600»* Horváth János 600#* Bartha Fereno 600.­III« 8z«Belklinika lak les Lajos 1.500«* ▼irányi András 1*200«. Szende! Ádám 1.Q00.­Wiltner Willibaldl.000«- Gláz Edit 600«­Wagner Márta 600.* Széosány Andor Szentmiklósi László Réczey Jenő feuer István Manninger Jenő Béréntey György Urban Rudolf I« BZ«gyonaokklinika Eoóe Aurél Gerlóczy Ferenc Szutrély Gyula Romhányi József Révész Klára Berta Lajos Petneházy Antalné Hittner Imre Lánczos Fereno Marosak Solton Kocsis Magda 800«. 800«­800«. 800«. 800«. 800«­600«. 1.500«. 1.500«- 1.200.- 1.200.- 1« 000«. 1.000.. 1.000.- 1.000«. 1.000.. 600.. 600.* I.sz.Sebészeti klinika Szántó Tibor 1.000.- Kováoa András 800«- Gergely Rezsóné 800.- C ail lag Antal 800.- Hajnal György 800.- Dukai Sándor 800.- Gergely Miklós 600«- Kováos Endre 600.- Szabadkai Ferenc 600«- Kerekes László 600*­II.sz. Gyermekklinika Szombati Sándor 1.200.­Székáos Pálné 1.200.­Pomothy Rudolf 1.000.­Warner Ej-emárné 1.000.­Ács Klára 1.000.­Kismartoni Berta 1.000.­Fedák Sarolta 800.­Tóth Pál 800.­Földes! Jánosné 800.­Schuler Dezső 800.­Yincze Mária 600.­Szabó Éva 600.­Szekeres Vera 600.­Kartal Judit 600.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom