Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1954-1955

" В " ** Л) ' U « « dr.Balogh Károly dékánhelyettési megbízása , dr.Babics Antal 25 éves kiin.működ sére alkl.üdvözlése dr.Bakay Lajos részére jubileumi díszoklevél dr.Boros Sándor docensi kinevezése Budapesti Orvoeegyesiilet újbóli működésére javaslat Bejáró betegrendelés az Egyetemen Bender György dr.Munka Érdemérem kitüntetése dr.Baló JózseF egy.tan.Kossuth díjjal való kitüntetése dr.Baló Józsefné,dr.Banga Ilona docens " dr.Babies Antal egy.tanár Munka Érdemrend kitüntetése dr.BálintPéter "Szocialista Munkáért Érdemérem" kit. Budai Klinikák Gazd.Igazgatóság szervezése 3 29 75 76 100 106 138 158 159 182 183 " Q II dr.Olauőer Ottó M.T.A.Gyógyszerészi Biz.tagja 140 " D " dr.Dabis László dékánhelyettesi megbízása 3 Diákotthon kérdése 22 Demonstrátori ösztöndíjasok létszámának és őszt.dijának csökkentése 30-31 кйроЛ' 3/A ki**# /}П, ; Aepiránsképzésról 25«ez.tvr. / J J ? 3 Anatómiai Atlasz Ill.kötet megjelenése 5 Apirónsképzés kérdése 39 Aapirantúrára pályázat 53 Átiratkozások összes egyetemekről dék.hatáskörbe 78 Adorján István adj«kinevezésre előterjesztés 80 Akadémiai jutalom hallgatók részére 81 AlfÖldy Zoltán dr.egy.tan.Kossuth dij biz.tqgjául megb. 138 Árvizkáro3ultak kezeléséért Nemzetközi Vöröskereszt gyógyszer-adománya 139 Államvizsgák 1953/54- évi értékelése 153 dr.Alföldy Zoltán Munka Érdemrend kitüntetése 182 Államvizsgarend elet, Á«V,elnökök kijelölése 183 dr.Ángyán András docensi pályázata 214 h Г ' H Az 1954/55. tanévi Tanácsülés! jegyzőkönyvek tárg„mutatója,

Next

/
Oldalképek
Tartalom