Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1952-1953

2 " H " dr.Hayna1 Imre egy.tanár Magyar Népköztársasági Éremrend IV.fokozatával való kitüntetése............................................................................36 d r.Hermann Emil aranydiplomával való kitüntetése ............................ 66 d r.Hom Béla "Szocialista Munkáért" érdeméremmel való kitüntetése......................... 146 " J » Jegyzetekből tiszte letpéldány egy.tanárok részére..................... 7 J utalmazási alap létesítése /okt.személyzet/ ................................. 37 I ntézkedési terv /egyetem/........................................................... 53 Ideológiai oktatás 7okt.személyzet/ ................................................... 53, 143 Jutalmazások /okt. személyzet/............................ 69,117,129,133,147 ,179,182 J egyzetellátás biztosítása egyetem hatáskörében ................................. 91 J utalmazások elbírálására javaslat .......................... . ............................... 97 I degsebészeti Intézet ügye.......................................................................166, 170 » К » Köpenyek biztosítása hall^.gyakorlati oktatásához ............................... 6 Katonai tanszék átszervezéséről /Felkai/ beszámoló ..................... .32 K iszel János Rákosi Mátyás érdeméremmel való kitüntetése ... 37 Központi gyakornokok elosztása és egy.gyakornok alkalm. . 84, 108 Klinikákról kibocsájtoti bizt.betegek zárójelentése ..................... 89 K oltói Anna klinikák elnevezése..........................................................................117 Katona orvosi tagozat létesítése ...................................................................... 119 Kossuth Díjjal való kitüntetés /Gegesi Kiss Pál/...............................127 Kandidátusi oklevelek kiosztása ........................................................................ 168 " Kiváló orvos"-i cimmel való kitüntetés ................................................... 182 » L " Laboratóriumi károk megtérítése /halig./ . . .................................... 66 " M " Mentőszolgálat igénybevétele ................................................................. . . 5 M ódszertani levél ....................................................................................................... 90 Munkavédelmi és balesetelhárítási teendők .............................................. 146 d r.Mincsev Mihály docensi pályázata ............................................................. 156 " N » Nyári kórházi gyakorlatokról jelentés ..................................................... 11 N emzetközi Orvoskongresszus ... ............................................................... 4o,121 Nevelés kérdése .............................................................................................................. 42 ^ dr.Nagy Dénes docens kinevezése ..................................................................... 113 d r.Novák Károly gazd.igazgató kinevezése ................................................ 113 h p и Politikai órák szervezése hallgatók részére ........................................ 90 . Pollák Slemérné felmentése marx.tansz.vez.alól ............................. 146 P ályatételek nyerteseinek jutalmazása ........................................................ 169

Next

/
Oldalképek
Tartalom