Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1952-1953

Az I952/53 tanévben megtartott tanácsülési jegyzőkönyvek _________________________tárgymutatója,____________________________ " A " Államvizsga rendelet végrehajtási utasitása ......................................... 37 Aspiránsképzés kérdése .^..................................................................................... 54 Anya- és gyermekvédelemről szóló rendelet ..............................................114 Aspiránsok vizsgaeredménye.................................................^............................148 A natómiai Intézet oktatási munkájának felülvizsgálata , , , 157 " В » dr.Bálint Péter megbizása idéol.oktatás felelőséül .... 7 BCS oltás hallgatók részére......................................................................56, 120 B eszámolókkal kapcsolatos rendelet.............................................66,90,129 B éke Világtanács tagjai részére rendezett fogadás .... 178 " C " dr.Csiky Tivadar docensi pályázata . ....................................................... 22 C saládi pótlék rendelet ..................................................................................... 114 и j) и dr.Dalnoky Viktor gyémántdiplomával való kitüntetése ..................... 1 D iákotthon kérdése .................................................................................................... 15 Doktori cim használata .......................................................................................... 37 Demonstrátorok óráinak igazolása .................................................................. 130 Dékán személyére javaslattétel 1953/54 évre.................................... 153 Dékánhelyettesekre javaslat ......................................................................... 170 Diaetetikai Intézet leválása ......................................................... . . 171 " E " dr.Erdős Tamás megbizása tud.körök irányításával .......................... 6 " E^yetémi Baleseti Sebészeti Intézet” létesitése . ^.....................117 E gészségügy kiváló dolgozója kitüntetés alapitása és kitüntetések...................................................... 129,146 E gyetemi tanárok szervezett üdültetése ................................... 149,170 d r.Endes Pongrác docensi pályázata ........................................................ 156 Egy.hallgatók baleset esetében történő ellátása ....................... 169 E ü.szervezés és fertőző betegségek tárgyak oktatása . . . 179 "Érdemes orvos" cimmel való kitüntetés.............................................. 182 и p и Felvételekről jelentés ..................................................................................... 13 d r.Pelkai Dénes ezredes beszámolója ..................................................... 32 F egyelmi jogkör decentralizálása ............................................................. 38 Fegyelmi bizottságok /hallgatói/ ............................................................. 39 dr.Földvári Imre docensi pályázata ........................................................ 69 Fogorvostanhallgatók tematikájának kidolgozása .......................... 85 Fegyelmi szabályzat hallgatókra vonatkozóan /uj/................................117 Flesch Ármin aranydiplomával való kitüntetése ....... 150 Felvételek 1953/54 évre ...................................................................................... 171 " Gr » dr.Gegesi Kiss Pál dékáni megbizása 1953/54 évre...................... 2 G azd.igazgatóság gazdálkodási verseny II.helyezettje ... 7 dr.Gerlóczy Ferenc docensi pályázata ................................................... 22 Gál Kamill Rákosi Mátyás Érdeméremmel való kitüntetése . . 37 Gyermektelenségi adó........................................................................................... 114 Gyógyszerész Kémiai tanszék egy.tanári állásának betöltése 133 Gazdasági beszámoló .......................................................................................... 149

Next

/
Oldalképek
Tartalom