Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar - tanártestületi ülések, 1947-1948

Az 1947-48. tanévi Illési jegyzőkönyvek betüsoros mutatóig \LqZ- POt Xl " _Aj; f/A ^ I dr,Adler Sándc/r magántanári képesítésért folyámodik 42,156,375 II.sz.Anatómiai tanszék betöltése.............................i . . 5o Á llamfő látogatása az ujj onnan elkészült épület®kben72 aranyoklevél átadásának módosítása.......................................74 A lföldi Zoltán magántanári képesít ésért-JIalyamodik 75,169­3o6,358 állandó bizottságok megválasztása.............................................82 Angi István 3. és 4‘. év Összevonását kéri....................83 a sszisztens-csere a genfi lausanne-i és berni • egyetemmel..................................................................................................89 amerikai és angliai ösztöndíjak elbírálása....................95 A sztalos Kálmán aranyoklevéllel való kitüntetése. .112 Anatómiai szigorlatok megtartása.............................................221 de Antoni Marietta szabadságot kér........................................333 Atzél Elemér szabadságot kér.......................................................334 Asztalos Erzs ébet ' tanulmányi ügye. ................................. 379 A vatási, vizsga és szigorlati dijak uj szabályozása27o/lo ... "JL" ’ dr.Bukó Irma szabadságot kér......................................................4о dr.Borota Sándor 2"- ................................................................41 dr .Balló Tibor állásáról lemond.. .............................................41 d r.Bartók Imre magántanári képesítésért folyamodik ,41 dr .Biró László - ...../............................................42,154,255 З об,355 dr .Bálint Péter magántanári képessitésér folyamodik 42,164 \ Bölcsészeti félévek beszámítása..................................‘ . . .45 B ölönyi Ferenc külföldi féléveinek beszámítását kéri46 bakteriológiai tanszék betöltése. ........................................ 53 dr.Bakay Lajos szabadságot kér. .............................................74* B eogár Endre állásáról lemond. . .............................................75,352 B enes lajos magántanári képessitésért folyamodik . .77,188 biólógiai és örökléstani tanszék felállítására szóló javaslat. . . .........................................................................8o B alázs Ottó szigorló vegyész félóvbeszámitási kérelm.84 Botond József szigorlatra bocsátását kéri.......................lo3 B iokémiai lab.dij igénylése..........................................................lo7 Braun Pál külföldi tanulmányi útja,....................................111 balneologiai kongresszus................................................................112 Bornemissza Tibor félév beszámítása......................................115 B erkovits Ferenc oklevelének honftsitását kéri . . . 121 Burger László .........................................................................121 Breach Albert magántanári képes ités ét kéri...................145 Bartók Imre ...................................................................................148 Bárdi Károly állásáról lemond.....................................................214 Biró Péter utólagos tanári aláírást kér.............................241 Bársogy Jenő megbízása a szigorlatok megtartására. '.248 Bőr-és nemikórtan c, kollégium előadása............................248 B etegszabadságok engedélyezése.................................................276 dr.Bencze Gyula előadásáról felmentést kér....................278 B rana Janos hazaérkezését jelzi................................................314 Bazjó Emma harmadszori ismétlése............................................319 • Baráth, Jenőt meghívják a kabriológiai kongresszusra 32o Bel-és' külföldi ösztöndíj folyamodványok elbírálása 322 • Babies Antal külföldi útja, távollétében Hencz László 0 . - . i?

Next

/
Oldalképek
Tartalom