József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztály ülései, 1934-1949

1935. november 12.

r -3­, munkakört lát el. 4#/ Az elnök rámutat arra, hogy a kvesztori hivatal kirendeltségének az a kérése, hogy Mészáros Lajos II. oszt.altiszt házfelvigyázóvá nevez­tessék ki, a szóbanforgó előléptetést nem érinti. 5./ A hozzászólások során Dr Vendl Miklós újabb érvekkel támogat­ja előterjesztését, Dr Tározy-Hornooh Antal azt javasolja, hogy ne csak a szóban forgó két előterjesztésre, ha­nem minden egyéb lehetőségre legyen az osztály tekintettel, mert az al­tiszti karban történő előléptetések kérdésében is az elvi állásfoglalás hive. Erre Dr Vendl Miklós válaszkép közli, hogy minden érdekelt tanszék­nél járt és Kövest Antal ny.r.tanár kivételével mindenki helyt adott el­j, v gondolásának. Kövest Antal azt java­solja az osztály bizza a döntést a felettes hatóságra. Dr Vitális István úgy véli, hogy ebben az ügyben az osz­tálynak illetve a karnak kell döntenie és egyénileg az érdemesség alapján úgy döntött, hogy most Kocsi Márton, leg­közelebb Zalatnai Antal kinevezését támogatja. Az elnök megjegyzi, hogy az osztály csak javaslatot tehet, a dön­tés a kari ülésre tartozik. Boleman Géza hozzászólása után Proszt János reámutat arra, hogy a laboratóriumi

Next

/
Oldalképek
Tartalom