D. Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái III. 1570-1579 (Sopron, 2011)

Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái

109. (IV. 38.) Ezen a napon nyilvánosságra hozták a Rainer Imre és Koch (Khoch) János között folyó per határozatát. Koch anyósa végrendeletének meg­erősítéséért folyamodott. Rainer számára jóváhagyták egy másolat kiadását, va­lamint 14 nap gondolkodási időt kapott. 1576. július 27. 110. (IV. 38.) A lövészek (Schützen) azért, mert Apetlonban (Apotlon) elnyerték az ökröt 15, majd kérelmükre 8 tallért kaptak, jövőbeni szorgalmuk reményében. 111. (IV. 38-39.) A Spilberger rokonság megjelent, és a végrendelet megerősí­téséért folyamodtak. Minthogy azonban a gyász ideje még nem telt le, és az egész rokonság nem jelent meg, további 8 nap haladékot kaptak arra nézve, hogy a többi rokon is megjelenjen, és hogy a továbbiakban több vita és nézeteltérés ebből ne kerekedjék. 112. (IV. 39.) Megjelentek a Holczer (Holtzer) örökösök, továbbá Feuer János a kiskorú Lőrinc nevében. Feuer végrendeleti tanúként Tölti (Töltel) Lénárt ki­hallgatását kéri azelőtt, mielőtt a fél ház és a Potzman (Potsman) dűlőben talál­ható szőlő Lőrincre szállna. A többi rokon azonban az örökséget megtámadta, előadták: az özvegy még tartozik a fél házzal. Tölti állítása szerint Holczemének a fél házat előző férjének rokonaitól meg kellett váltania, mire a végrendeletet megerősítették azzal, hogy Lőrinc kapja meg először a fél házat és a szőlőt a Potzman (Potsman) dűlőben. Az adósságokat azonban a fennmaradó birtokokból ki kell fizetni. Ami pedig ezt követően megmarad, azt a három gyerek egyenlő részben örökölje. 113 * * * * * * * 113. (IV. 40.) Stainberger (Stainperger) Zsigmond ismételten megjelent fele­sége megelőző férjének adománya (donatio) miatt, két tanút állítva kérte a zárlat feloldását, valamint a támogatást. A rokonság ezt visszautasította. Artner megbízottként a következő viszontválasszol szolgált: a donatiot nem a jog előírása szerint tették meg, mert a halál utolsó óráiban készült, és senki nem hallgathatta meg. így annak elvetését kéri. Frank (Frannckh) Farkas, aki az aján­dékozásnál jelen volt, és azt elkészítette, azt mondja: érte küldtek, amikor meg­érkezett Raidl István, Paur György és Tölti Lénárt volt ott [a végrendelkezőnél], aki tudatánál volt, saját kezűleg inni adott neki, és az volt az utolsó akarata, amit a donatio tartalmaz. Tölti Lénárt és Paur György hasonlóan nyilatkoznak, hozzá­téve, Raidl úr beteg volt. Mindezek után a feleknek a nyolc napon belüli békés megegyezést ajánlották. Ami pedig a becsületsértést illeti: Stainberger Simon [!] Sailertől bizonyítást kér, aki azzal vádolja meg őket, hogy már az asszony első férjének életében együtt éltek. Végzés: nyolc napon belül álljon elő a bizonyításával. 59

Next

/
Oldalképek
Tartalom