D. Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái III. 1570-1579 (Sopron, 2011)

Személynévmutató

Eiseier 262, Eiseier (Eiserler) András 53, Eiseier István 222, Eiseier István felesége, Borbála 222, Eiseier (Eyseler) János 571, Engel N. 229, 666, Ernő főherceg 250, 354, 497, 671, Emstmüller János 199, F Fasching (Faschang) György 522, Falles István 235, Feigl (Veigl) István 646, 648, Felkhescher Márton 7, Felkhescher György 7, Felkhescher György özvegye, Agnes (Angles) 7, Ferdinánd, I. 161, Feuer/Feurer 170, 199, 216, 239, 394, 457, Feuer/Feurer (Fewerer) János, tanácsos 49, 112, 167, 211, 245, 522, 568, 586, Fidler Kristóf 4, Fidler Lőrinc 309, Fidler Miklós 646. 648, Fischer (Vischer) János, borbély 253, Fischer (Vischer) Simon 71,73, 75, Fischer Simon és felesége, Krisztina leá­nyai: Ágnes, Katalin, Lucia 73, Fleischackher 174, 613, Fleischackher (Fleisschackher) Farkas 678, Fleischackher György 309, 506, 552, Fleischackher István 25, Fleischackher János 404, 560, Fleischackher János felesége 48, 64, Fleischackher (Vleischhackher) Márk, nyéki lakos 396, Fleischackher Márton 172, 187, 277, 388, 552, Fleischackher Mihály 25, Fleischackher Pál 420, 552, Fleischackher Péter 25, Fleischackher Péter özvegye, Katalin 25, Fleischackhemé (Fleischackherin) 137, Flórián, fertőrákosi asztalos mester 437, Frank 170, 270, Frank (Frannckh) Adrián 443, 564, 638, Frank (Frannckh) Farkas 113, 167, Frank (Frannckh) János 580, Frank (Franckh) János özvegye 234, Frank (Frannckh) N., meggyesi lakos 653, Frank (Franckh, Frannckh) Tamás 64, 88, 89,213,253.451, Frankné (Franckhin) 170,367, Frantz (Franntz) Tamás 522, Frauenschieckl 184. Frauenschiecklné (Frauenschieckelin) 523, 679, 680, Freundt Balázs 564, Freytag Albert, mészáros segéd 106, Fritz Mihály 245, 262, Frühwirth (Früewiertt) 327, 351, 379, 604, 607, Frühwirth (Früewiertt, Früewiert) János 58, 1 18, 153,566, Frühwirth János felesége, N. 349, Fuchs(Fux)380, Futterer (Fueterer) György 331.333, Fülöp, kovács mester 685, Fürst (Fürst) György, bécsi polgár 33. 103, 631, G/Gy Gagrer (Gagerer) Balázs 403, 446, 449, 627, 650, Gaispiz (Gaispitz) Imre 540 lm.: Gaspiz Gangelin (Ganggelin, Gänggelin) Benedek 39,44, 67, 85, 179, Ganser Mihály, molnár 212, Gartner Ádám, kádár 507, Gaspiz (Gäspiz) György, tanácsos 24, lm.: Gaispiz Gaspiz (Gäspiz) Pál 276, lm.: Gaispiz Gämbl György 429, Gerengel (Gerengl) Simon, lelkész 383, Gering János, tanácsos 18, 20, 193, 374, 514, Geyer (Geyer) Bálint 150. Giefferl, Szent György-templom sekrestyé­se 677, Glaser Miksa, céhmester Meggyesen [?] 672, Goldtschmidt (Goldtschmidtin) István fele­sége 10, Goldschmidt (Gottschmidt) Kristóf 647. Gollner, balfi lakos 649, Gollner Máté 661 Gradt (Khradt) András 245, 278, Graf 191,206, 215, 220, 225, 228, 271, Graf árvák: Affra, Magdolna 226 Graf János 276, 317, 427, 509, Graf Márton 203, 225, 226, 228. 244, 249, 263,281, Graf Márton felsége, Cecilia 225, 318, 389, Grau tanácsos 655, 206

Next

/
Oldalképek
Tartalom