Dienes Adorján: Regélő romok (Rozsnyó. Sajó-Vidék, 1935)

Ugocsavár

kolostorból várnak vedleťť erősség keményen állta az ostromot, de végre is kapitulált és Perényi Ferenc nejével, Bebek Katalinnal együtt fogságba esett. Thelekessy vissza­ment kapitányi székhelyére Lévára, maga helyett pedig ott hagyta Székely Antal kapitányt, aki a várat újonnan építette és elnevezte Szőllősujvárnak. Tehát ismét uj név. De ezen legutóbb történt elnevezés utáni időkben nem volt már többé alkalma a várnak ujrakeresztelkedésre, mert Ferdinánd király és Izabella özvegy királyné vezérei egyértelmüleg s közös akarattal lerombolták azt. Nevezzék bár a várat Ugocsának, Szől­lősnek, Kankónak vagy Szőllősujvárnak, de annak romjai ott vannak a mai Nagyszőllős fölött és sem a vízbe nem ugrott az omladék, sem ármányos lidércek el nem ragad­ták azt. Sőt inkább érdeklődéssel nézi ugy különösen szőllőszüretelés táján a körülötte nyüzsgő embereket és csodálkozva bámul a hajdan vígságos, most csöndes szüretelésre. — Furcsa, no furcsa — morfondíroznak a fekete­hegyi romok magukban. — Borsa Beke, Mária királyné, a Perényiek, a ferences atyák és Ferdinánd kapitányai is szüreteltek itt körülöttem. De akkor igricek, hegedűsök, regélők, majd későbben cigányok zaja-muzsikája és a nép vígságos danája verte föl a vidéket. - 30 - (|

Next

/
Oldalképek
Tartalom