Ki kicsoda Kassától-Prágáig?

Ki kicsoda? 29

Horváth Sándor 138 Hritz Júlia földm., Bankó Margit htb. F: Zobor Rozália mikrobiológus. — 1972: Szencen éretts., 1976/81: a Komenský Egy. fogorvosi oki. szerzett; 1989: Pozsonyban az Orvosi Továbbképző Int. gyermekfogász szak­vizsgát tett. —1974/76: Pozsonyban ápoló az Egy. Kórházban, 1981/90: Bősön gyermek­fogász, 1990- gyermek szakfogorvos Duna­szerdahelyen. — 1970- a CSEMADOK, 1981­a Purkyné Cseh Orvos Társ., 1990- a Fogor­vosi Kamara, a Csszl. M. Tud. Társ. és a Csal­lóközi Értelmiségi Fórum tagja. ® SR-930 32 Blatná n/Ostrove 41. B.G. [ 446] Horváth Sándor (Tornaújfalu, Aba­új-Torna vm., 1939.jún.l.-): szőlész. — Sz: János munkás, Szaniszló Ilona htb. — 1953/55: formázó-öntő szakmunkástanuló, 1982: szőlész-borász szakon éretts. 1955 /72: a Kovoslužba váll. formázó-öntő szakmunkása Szepsiben; 1972/78: az Újbódva mezőgazd. szöv. gépkocsivez., 1979: a szöv. szőlészeté­nek vez. 1976/91: a CSEMADOK szerv, elnö­ke Tornaújfalun, 1974/78: a CSEMADOK járási választm. és a választm. vezetőségének tagja. A tornaújfalusi vegyes és ffikórus ala­pítója és szólóénekese. ® SR-044 02 Tum. Podhradie časť Nová Ves. B.G. [ 447] Horváthné Zobor Rozália (Ke­szegfalva, v. Komárom vm., 1953.okt.17.-): mikrobiológus. — Sz: Zobor István kovács­mester, Nagy Rozália htb. F: Horváth Pál dr. fogorvos. —1972: Szencen éretts., 1972/77: a Komenský Egy. Természettud. Karán mikro­biol. oki. szerzett, 1979: drált. — 1977/79: a pozsonyi Élelmiszerip. Kut.int. munk., 1979 /89: Pozsonyban a Kőolajkut. Int. a rákkeltő anyagok vizsgálatával fogl. 1989- a járási higiéniai állomás önálló szakelőadója Dunaszerdahelyen. — Kut. ter.: rákkeltő anyagok vizsgálata screening módszerekkel. —1980- a Csszl. Biol. Társ. és a Csszl. Mikro­biol. Társ., 1990- a Csszl. M. Tud. Társ. és a Csallóközi Értelmiségi Fórum, 1991- Duna­szerda helyen a CSEMADOK ter. választm. vez. tagja, ea SR-930 32 Blatná n/Ostrove 41. B.G. [ 448] Hölgye István (Csiliznyárad, v. Győr vm., 1937.dec.17-): gimnáziumi tanár, tankönyvszerző. — Sz: István földm., Barta­los Matild htb. F: Csicsay Ilona óvónő. — 1956: Dunaszerdahelyen éretts., 1960: a po­zsonyi Ped. Főisk. m-tört. szakos tanári oki. szerzett. 1962.X.1.- a dunaszerdahelyi M. Tanny. Ált. Középisk. (gimn.) tanára. — M: 1. M. íród-szakmai és módszertani segédkv. a m. irod. tanításához a gimn. l.o. Kováts Miklós- és Tankó Lászlóval. Pozsony, 1974. ­2. Irod-kíséri, tanúim, szöveg a gimn. l.o. sz. 2.r. Kováts Miklós- és Tankó Lászlóval Uo., 1979. - 3. Slovenská literárna čítanka-experi­mentálny učtebný text pre l.roč. gymn. s. vyuč. jaz. maďarským. Tankv. Többekkel. Uo., 1979. - 4. M. irod. a szakmunkásképző int. l.o. sz. Tankv. Többekkel. UL, 1983. - 5. M. nyelv és irod-módszert, kézikv a középisk. l.o.sz. Többekkel. Uo., 1984. - 6. Irod. a középisk. l.o. sz. 2.x. Tankv. Többekkel. Uo., 1984. - 7. Meto­dická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku stredných škôl s vyuč. jaz. maďarským. Segédkv. Többekkel Uo., 1984. - 8. Slovenská literatúra pre 1. ročník sterdných škôl s vyuč. jaz. maďarským. Tankv. Többekkel. Uo., 1984. Hl. [ 449] Hritz Júlia (Pozsony, v. Pozsony vm., 1946.nov.4.-): zenei szerkesztő. — Sz: Krausz Nándor, Cottely Mária hivatalnokok. F: Hritz István építészmérnök — 1962: a M. Tanny. Középisk. Pozsonyban éretts., 1962/66: a nyitrai Ped. Főisk. zenei nev-pio­nírszervezet és SZISZ szakon tanítói oki. szerzett. — 1969/71: a komáromi M. Tanny. Alapisk. tanított, 1969/71: Pozsonyban a SZISZ KB nemzetk. kapcsolatok oszt. dolgo­zott, 1971/72: Pozsonypüspökin a M. Tanny. Alapisk. zenei nevelő tanítója és az isk. pionír szerv, vez., 1972/83: a pozsonyi Népművel. Int. ének-zenei szakelőadója, annak átszerve­zése után 1983/84: a Vöröskereszt KB előadó­ja, 1985- a pozsonyi rádió m. adásának zenei szerk. — 1972/83: a Népművel. Int. Ének-ze­nei Tan.adó Test. titkára. — 1991- a Csszl. M. Zenebarátok Társ. elnöks. tagja. Kitüntetés a Népművel. Int. végzett munkáért. A pozso­nyi rádió m. adásában 1985- a Barangolás ze­neországban c. sor. szerk., Az én zenei világom c. sor. riportere és szerk., zenei riportok, összeáll, szerk. és műsorvez. Az énekkari mozg. kapcsolatos írásai, beszélgetések előadóműv.: Új Szó, Hét, Nő, Népművelés sa SR-811 04 Bratislava, Štefánikova 18. © 493-688. DZE Hét 1980,19:21 [(mik-): Csak egy percre.. H.J.].

Next

/
Oldalképek
Tartalom