Ki kicsoda Kassától-Prágáig?

Ki kicsoda? 29

Hrubik Béla 139 Hubik István [ 450] Hrubik Béla (Nógrádszentpéter, v. Nógrád vm., 1964.okt.29-): technikus. — Sz: Béla kőműves, Szerénke munkás. F: Zsig­mond Piroska hivatalnok. — 1978/82: az ipolysági m. gimn. éretts., 1982/83: a pozso­nyi Műsz. Főisk. elektrotechn. karán tanult. — 1984- a Tesla elektrotechn. gyár nagykür­tösi részlegének csop.vez. Diákkorától mű­kedvelő színjátszó, népitáncos, verselő. 1978/82: az ipolysági József Attila Irod. Szín­pad tagja. 1983/84: az Ifjú Szívek népműv. együttes táncosa. 1986- a Hont folklórcsop. vez. — 1978/82: az ipolysági gimn. Diák c. lapjának főszerk., versei: Haladás, Ifi, Jó Palóc, Új Ifjúság —1978- CSEMADOK (1990- a járá­si vez.) tagja, az Együttélés Pol. Mozg. nagy­kürtösi ügyvivői test. elnöke. ® SR-991 31 Vrbovka, Kováčovce 107. szj. Hrubják Emil —• Hajdú András [ 451] Hubik István (Garamkövesd, Hont vm., 1916.nov.9-): szerkesztő, műfordító. — Sz: János földm., Stugel Veronika htb. — 1938: a komáromi bencés gimn. éretts. 1944: a pécsi Erzsébet Tud.egy. jogot végzett. — 1944/45: Esztergom vm. közigazg. gyakor­noka, 1945/47: alkalmi munkás, 1947. IX/1949 ősze: az áttelepítésre kijelölt m. jog­védője a Meghatalmazott Hiv. körzeti megbí­zottjaként Érsekújvárott, Komáromban, Ipolyságon, Léván. 1950: a párkányi ügyvédi munkaközösség írnoka. 1951/54: a párkányi Ipari Kombinát jogügyi előadója. 1954/66: a Szl. Szépirod. Kvkiadó, 1967/69: a Tatran Kvkiadó szerk., 1969- a Madách Kiadó fő­szerk. évekig, 1972: pártonkívülisége és lánya emigrálása miatt visszaminősítették szerk. 1979.XII.1: nyugdíjazták. — 1949/54: a CSE­MADOK párkányi járási alelnöke, a Szl. Irod. Alap műfordítói tagozatának tagja. 1973, 1978, 1988, 1990: Madách Imre-díjat, 1966, 1970,1987: a Szl. Irod. Alap nívódíját, 1991: a Madách Kv- és Lapkiadó nívódíját kapta. Elb., regényt fordít cseh és szl. nyelvből. — ír­ásai: Új Szó (1954.VI.4: Megbékélt emberek); Fáklya (1954:8/9.sz. A fecske); Irod. Szle (1981:l.sz. A csszl. m. ford. ált. problémái); A szl-m. szak-és műford. kérdései. (Pozsony, 1981); A hűség nyelve. (Uo., 1985); Nő (1985:41 .sz. Vallomások a műfordításról). — M: 1. Falusi regény. írta Martin Kukučín. Reg. Ford. Po­zsony, 1954. - 2. Két tavasz. írta Bohumil Říha. Reg. Ford. Uo., 1954. - 3. Advent. írta Jarmila Glazarová. Reg. Ford. Uo., 1955. - 4. Nagya­nyó meséi. írta Mária Jančová. Ford. Uo., 1955. - 5. Ház a hegyoldalban. írta Martin Kukučín. Reg. Ford. Uo., 1956.-6. Életképek. írta Martin Kukučín. Elb. Ford. Uo., 1957. - 7. Végtelen vadászmezőkön. írta Rudolf Luskáč. Ifj. reg. Ford. Uo., 1957. - 8. A cipó. írta Mária Janč­ová. Elb. Ford. Uo., 1958. - 9. Falu a Šumavá­ban. írta Božena Němcová. Elb. Ford. Uo., 1958. - 10. Ifjú évek. írta Martin Kukučín. Elb. Ford. Uo., 1959. (2.kiad. Uo., 1979). - 11. Ka­landok a vadonban. írta Ludo Ondrejov. Elb. Ford. Uo., 1959. (2.kiad. Uo., 1980). -12. Esték a Fekete-tenger partján. írta František Kubka. Elb. Ford. Uo., 1960. -13. Hősök. írta Timrava. Elb. Ford. Uo., 1960. (2.kiad. Uo., 1975). - 14. Lassú víz. írta Martin Kukučín. Elb. Ford. Uo., 1961. - 15. A tajgavadász hagyatéka. írta Rudolf Luskáč. Ifj. reg. Ford. Uo., 1961. - 16. A földön a te csillagod. írta Ludo Ondrejov. Reg. Ford. Uo., 1961. (2.kiad. Uo., 1977). - 17. Kettős lakodalom. írta Zuzka Zguriška. Reg. Ford. Uo., 1961. (2.kiad. Uo., 1980). - 18. Zöld látóhatár. írta Jan Procházka. Reg. Ford. Uo., 1962. - 19. Hispaniola aranya. írta Jiří Hronek. Reg. Ford. Uo., 1963. - 20. Nagypuszta. írta Ivan Kríž. Reg. Ford. Uo., 1963. - 21. Hangya Peti. írta Ondrej Sekora. Mesék. Ford. Uo., 1964. - 22. Az vesse rá az első követ. írta Zdeněk Pluhař. Reg. Ford. Uo., 1965. - 23. Trója felfe­dezése. írta Vojtech Zamarovský. Művel.tört. fiataloknak. Ford. Uo., 1965. - 24. Csupa jó ka­tona. írta Ladislav Ťažký. Reg. Ford. Uo., 1967. - 25. Az utolsó vacsora. írta Hana Beloh­radská. Reg. Ford. Uo., 1968. - 26. Harminc esztendő a magas északon. írta Jan Welzl. Úti­rajz. Ford. Uo., 1969. - 27. A király megfut a csatából. írta Oldřich Daněk. Reg. Ford. Uo., 1970. - 28. Jézustársaság. írta Jiří šotola. Reg. Ford. Uo., 1971.-29. Világrész a Himalája alatt. írta Miroslav Zikmund. Útirajz. Ford. Uo., 1971. - 30. Egy marék aprópénz. írta Alfonz Bednár. Reg. Ford. Uo., 1972. - 31. A király nem visel sisakot. írta Oldřich Daněk. Reg. Ford. Uo., 1973. -32. Dekameron. írta Jaroslav Hašek. Elb. Ford. Uo., 1975. - 33. Majd ha a bácsi meghal. írta Martin Kukučín. Elb. Ford. Uo., 1976.-34. Egy marék aprópénz a szerencse­kutyában. írta Alfonz Bednár. Reg. Ford. Uo., 1977. - 35. A tajgán vadásztam. írta Jan Kozák. Elb. Ford. Uo., 1977. - 36. Nyársra húzva. írta Jiří Šotola. Reg. Ford. Uo., 1979. - 37. A méhek

Next

/
Oldalképek
Tartalom