Tóth László (összeáll.): Hívebb emlékezésül... – csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből, 1945-1948

Függelék

49. Jegyzőkönyvi kivonat a Csehszlovákiai Magyarok Végrehajtó Bizottságának alakuló üléséről (1947. április 7.) 183 50. A Csehszlovákiai Magyarok Végrehajtó Bizottságának memoranduma Sebestyén Pál magyar követhez {1947. május 1.) 190 51. A Csehszlovákiai Magyarok Végrehajtó Bizottságának memoranduma Sebestyén Pál magyar követhez (1947. május 12.) 195 52. Tóth Kálmán református lelkész jelentése a Cseh- és Morvaországba deportáltak helyzetéről (1947. május 13.) 201 53. Smíd István Lehel evangélikus lelkész jelentése a Cseh- és Morvaországba deportáltak helyzetéről (1947. július 8.) 204 54. A Csehszlovákiai Magyarok Végrehajtó Bizottságának levele Rákosi Mátyás magyar miniszterelnök-helyetteshez (1947. július 19.) 206 55. Ismeretlen személy bizalmas jelentése Szalatnai Rezső hagyatékából 208 56. A csehországi deportáltak megbízottjának levele a pozsonyi Magyar Meghatalmazott Hivatalhoz (1947. augusztus 14.) 209 57. Tóth Kálmán református lelkész jelentése a Cseh- és Morvaországba deportáltak helyzetéről (1947. szeptember 4.) 211 58. Evangélikus lelkész beszámolója a Morvaországba deportált magyarok helyzetéről (1947. október közepe) 215 59. A pozsonyi magyarok tiltakozó levele a Magyar Rádió igazgatóságához (1947. október 28.) 219 60. Levél a Szlovák Nemzeti Tanács elnökségéhez és a csehszlovák kormányhoz 220 61. Szlovákiai magyar javaslat a csehszlovákiai magyarság helyzetének államközi rendezésére (1947. december 10.) 222 62. Dr. Pethő Károly katolikus pap jelentése a Cseh- és Morvaországba deportáltak helyzetéről (1948. január 14.) 226 63. Beszámoló a szlovákiai magyarság tényleges helyzetéről 1948 elején 233 64. Feljegyzés a csehszlovákiai magyarság helyzetéről 236 65. A csehszlovákiai magyarok kérése az UNESCO-hoz 238 66. A pozsonyi magyar reformátusok és evangélikusok emlékirata (1948. március 8.) 239 67. Dr. Balogh-Dénes Árpád és Fábry Zoltán emlékirata Rákosi Mátyáshoz, Molnár Erikhez és Révai Józsefhez (1948. július 15.) 241 68. Dr. Balogh-Dénes Árpád és Fábry Zoltán levele Rákosi Mátyáshoz (1948. augusztus 1.) 248 69. Fábry József jelentése a szlovákiai magyarok helyzetéről (1948. szeptember 17.) 251 FÜGGELÉK ítélethozatal a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség tagjai ellen indított perben (194 /. december 30., Mayer Judit fordítása) .-. 255 Kis történeti kronológia 278 Felhasznált és ajánlott irodalom 281 Jegyzetek 288 Cseh, szlovák és egyéb rövidítések, valamint idegen szavak és kifejezések jegyzéke 328 Helységnévmutató és -szótár 329 Névmutató 335

Next

/
Oldalképek
Tartalom