Csanda Sándor: Első nemzedék

A líra - Berkó Sándor

verseskötetét szeretné valahol kiadatni; 1939-ben már a kefelenyo­matok is a kezében vannak, de a megjelenés ismét meghiúsul. Végül 1940 őszén saját költségén nyomtatja ki Losoncon első és egyetlen kis versgyűjteményét Az ördög köpenyében címmel. Magyarországon a szintén losonci származású Komlós Aladárral, valamint Kassák Lajossal, Fodor Józseffel, Veres Péterrel, Darvas Józseffel állt baráti kapcsolatban. 1939 őszén terveket szőtt a Fábry Zoltán képviselte szlovenszkói vox humana, a haladó szlovákiai humanista szellem akkor teljesen mellőzött költőinek megszólalta­tására. Nem tudod, mi van Fábryval? Mostanában egyáltalán nem látom írásait a Korunkban. Csak nem ment ki valahová? Szeretnék írni neki is. Hiába, az ember nem képes elszakadni azoktól, még személyileg sem, akikkel szellemi közösséget vállalt. . . Szalatnaival egy felvidéki költői antológia kihozását szeretném megbeszélni, a „bélistások" szerepelnének benne. Nem lenne rossz ötlet saját pénzünkön, pesti kiadó cégére alatt megjelentetni. Lenne sikere, elvégre a felvidéki költők legjobbjai a haladó oldalon vannak. A kötetet egy szép tanulmány vezetné be. Kassákéknak beszéltem erről annak idején: nekik is nagyon tetszett a terv. A kötetben Győry, Morvay, Szenes Erzsi, Szalatnai, Vozári stb. és egy-két fiatalabb szerepelne — írja Sándor Lászlónak. 1939—1940-ben a Korunkban, a Népszavában és a kolozsvári Független Újságban jelennek meg költeményei és cikkei. Lírája elmélyült, képeit a szimbolizmus és az allegória határozza meg, nyilvánvalóan a mondanivalóval függött össze: az üldözöttségről, az egyre súlyosabbá váló elnyomásról, a fojtogató halálfélelemről így lehetett írni. Berkó azonban alapvetően realista költő: szim­bólumai, allegóriái könnyen megérthetők, s Kassákkal való barát­sága ellenére sem vált a divatos modernista irányok (akár az elvont szimbolizmus) követőjévé. Figyeljük meg jelképes kifejezéseit pl. a Korunkban megjelent Nem vagy próféta című versében: Hová lettek barátaid, a próféták, apostolok s a többi szentek? Ne kutasd, talpuk nyomát sem láthatod, mind megugrott az égi úton gyáván, s az Olympos megett, 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom