Csanda Sándor: Első nemzedék

Az elbeszélő irodalom - Sellyei József

SELLYEI JÓZSEF A szlovákiai magyar irodalom autodidakta parasztírója, Sellyei József, 1909-ben született Vágsellyén. Családi nevén Miskovicsnak hívták, szülei vágsellyei parasztok voltak. Elemi iskoláit szülő­falujában végezte, majd beiratkozott az érsekújvári gimnáziumba, de középiskolai tanulmányait már tizenhárom éves korában meg kellett szakítania, mert családjukban égető szükség volt munka­erőre. Sellyei tizenhét éves korában már verseket és elbeszélé­seket írt, melyekben a paraszti életből való kitörni akarás és visz­szatarthatatlan elbeszélő vágy tükröződik. Első írásai az élőbeszéd, a falusi panaszkodás jegyeit hordják magukon. Célja, hogy a nyil­vánosság előtt, írott szóval kiáltsa világgá a parasztlélekfájdalmát. A vidéki, helyi jelentőségű lapokban megjelent kisebb karco­latain kívül 1929-ben egy önálló versesfüzetet adott ki, Farsang legénye címmel. A saját költségén kiadott költemények zöme jelentéktelen szabad vers, irodalmi körökben nem is keltett vissz­hangot. Verseiben kevés a lírai ihlet, inkább a megszólalás vágya s bizonyos epikus hajlam mutatkozik bennük. Az egyhangú falusi életből kikapcsolódást jelentő mulatozás mellett költeményeiben leggyakrabban szociális kérdésekkel: szegénységgel, a kora hajnal­tól késő éjszakáig tartó robottal foglalkozik, amitől szerinte csak a sír válthatja meg a parasztembert. A botladozó, kezdő lépések után 1930-ban jut el Sellyei az írói érvényesülésig. Ekkor kezdi közölni írásait, elsősorban a Zsellér­miniatűröket a Gaál Gábor szerkesztette kolozsvári Korunk. Az európai hírű és rangú folyóiratban Gaál Gábor és a Korunk szlo­vákiai szerkesztője, Fábry Zoltán rendszeres kapcsolatot teremtettek Sellyeivei: biztatták, bátorították, segítették őt az írásban. A Ko­runkban Sellyeinek egy kisregénye és mintegy tizenöt kisebb prózai írása: elbeszélése, vázlata, karcolata jelent meg. Az ott 220

Next

/
Oldalképek
Tartalom