Kerekes György: Polgári társadalmunk a 17. században. Schirmer János 1625-1674 kassai kereskedő üzleti könyve alapján (Kassa. Wiko, 1940)

Név. és- tárgymutató

Gombkötő Pál 96 gönci iskola 82 Gönczi Szabó 84 Gönczi Szabó György 44 Gönczi Szabó Zsigmond 209 Grászel Wolf 150 Grinaigel Márton mészá­ros 40, 234 Grossman Gergely 151 Guare Mátyás 195 Gulliano 190, 191, 198, 200 Gyarmathy János 121, 257 Gyöngyössy István 128 Gyöngyössi János 58, 59 gyűrűk 218 Hadiiparosok 36 Hadik-ház 43 Hain Gáspár 160 Hain Miklós 155, 170, 206, 223 hat város 96, 241 Hartyáni András 106 Haubtfleisch Dávid 170 Häberl Georg bécsi 187 házadó 43 háztulajdonosok 38 helyőrség 39 Hertel János 126 Hécei Szabó István 25 Homonnai Drugeth György 97, 102 Holló Zsigmond 44 Holub János kereskedő 25 Hromada János süveges 40 Hustyava András süve­ges 99 Ibrányi István 42 Illenfeld Sámuel szabó 220 inasok 63 indiai tyúkok 248 instrument verőcske 81 iparos-utcák 14 iskolák, városi 73 Izakovics Gombkötő Má­tyás 25 Juliani Péter 43 jobbágyfalvak 22 jobbágyból polgár 25 Joanelli András 130 jezsuiták vásárlásai 244 Jelitnek Anna 78, 90 Kalmár Gergely 13 Kalmár György 250 Kamara háza 41 Kanyó Szaniszló 22 Kalte Herbrig 71 Kassa főváros 10 Kassa menedékhely 108 Kassa kegyurasága 24 Kassa vásárai 11 Kassa vár 32 kavecsányiak 23 Kállay Eötvös Mihály 15, 86, 105, 106, 122, 123, 125, 148, 232 Kálniczky László 213 kárpit 209 kedveskedés 120, 134 keleti áruk 182 kereskedők tornya 34 kereskedők, idejárok 61 keresztelői meghívók 84 Keviczky-bástya 35, 262 Keviczky János 15, 32, 251 Keviczky emlékérem 262 Keviczky síremléke 262 Keviczky bíróné 41 Késcsináló János 91 Késcsináló Zontág János 43 király képe 102 kirurgusok 94 kompaktorok 171 Konczik Bálint 68 konstantinápolyi vásár­lás 182 könyvkötő segéd 145 könyvvezetés 13 krakkói vásárlás 182 Krisztián boroszlói 189 Krómer Lőrinc jegyző 17 Kun György 43, 268 Kun Pál 43, 69 kuruc-kor 14 Lehman Gáspár 83, 171, 228 lengyel kereskedelem 8, 22 Leowey Márton 58, 59, 69 Leowey Judit 59 lószerszámok 214 lövészegylet 37 Lőcsei-ház 41 Madarász Márton 86, 90, 106, 107, 109, 111, 115, 126, 253, 268 magisztrátus 26, 28, 235 magyar arany 8 Márkus Mihály 103, 108 meczenséfiek 166, 193 megkeresztelés 66 Melda Gergely 84 mesterségnevek 45 mészárosok 168 Miskolczy Gergely 68, 257, 262 Miszlóka 23 Mohácsy Péter segéd 137 Montecuccoli serege 103 Mosdóssy Imre 42 munkaszünet 67 Nagyban eladás 61 Nagy István 117 nemesek 42 nemesek házai 43 nemességszerzés 83 népszószóló 16 Nigrelli Octavian gene­rális 40 nikolsburgi vásárlás 180 Nyereggyártó Dániel 146 Nyomdászok Kassán 171 Oelschläger [Mátyás késcsináló 41 Ohl Gottfried boroszlói 189 olasz áruk 190 olasz késcsináló 43 oligarchák 33, 35, 36 Ollenhauser János 86, 88, 104, 120 oroszlános tallér 200 ort 200 Osztropataki prédikátor 243 öt város 10, 102, 104 ötvösök 44, 89, 184 Pallosjog 16 papírfajták 172 Pálffi Pál nádor 251 papok háza 44 patikáriusok 44 pártaövek 210 Pásztohy László 118 Perényi György főispán 245 Pethó Zsigmond vicege­nerális 43 Pischel Sándor 86, 133 Pivovarnyik Dorottya 91 portörő malom 41, 126 postaimok 139, 245 Prainer 40 praesidium 104

Next

/
Oldalképek
Tartalom