Wick Béla: Kassa régi temetői, templomi kriptái és siremlékei (Košice. Szent Erzsébet nyomda, 1931)

A szt. Rozália temető

56 Melczer Georgina bárónő sírköve 1908-ból. A fekete gránit obeliszken Ábrányi Emil sírversével: Hol vagy ? Hol ragyog most csillagként képed ? Ah hol ápolod most a jót és szépet? Hol fakasztasz áldást minden pillanatban Te felejthetetlen, Te pótolhatatlan. Á. E. Melczer Malvin bárónő sírköve 1917-ből. Ábrányi Emil a következőkép siratja el: Minden nemest, jót bazgón fölkaroltál, Művészetek lelkes barátja voltál. Árvát, nyomorgót oltalmadba vettél, Mint drága nénéd, akit úgy szerettél ! Ah Ö előtted szállt a sírba le, Utána mentél, ott vagy már vele, Együtt a sírban, együtt az éghen. Hozzátok méltó örök üdvösségben. Á. E. Siposs Andor Gyuláné szül. Dapsay Erzsébet (1859—1917) síremléke. Fiedler Szilárd síremléke. A leányát vigasztaló anyát ábrázoló remek fehér márvány szobormű a család két tagjának a képmása. Mestere P. E. Fiedler szobrászművész. A síremlék felírása : Fiedler Szilárd 1854—1923. Fiedler Szilárdné szül. Schusselka Irma 1868—1910. Beklage nicht den Morgen, der Müh und Arbeit bringt. Es ist so schön zu sorgen, für Menschen, die man liebt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom