Wick Béla: A kassai Szent Erzsébet dóm (Košice. Szent Erzsébet nyomda, 1936)

Második rész. A dóm leírása

A Mettercia kápolna ablakai: A St. Col oman, szt. Kálmán zarándok, vértanú (f 1012.), St. Sigismund, szt. Zsigmond burgundi király (t 524.) és St. Eleonora, III. Henrik angol király özvegye, szerzetes apátnő (f 1292.) képe a donátor Forgách-Pong­rácz grófi család három tagjának védőszentjét mutatja. Erre vall a képek alatt lévő címerpár. A Forgách címer: zöld pajzsban hosszú hajú koronás és páncélos női félalak, mindkét oldalán szembenálló holdsarlótól kísérve. A Pong­rácz címer: vörös mezőben kiterjesztett szárnyú kétfejű fekete sas testét két részre osztott egyenszárú háromszög alakú kék mező szeü át, felső csúcsos részén hatágú arany csillag és ezüst hold, az alsó részen zöld halmon koronából emelkedő páncélos kar kürtöt tart. St. Iosephus, szt. József kezeiben a gyermek Jézussal és liliommal, szt. Mihály főangyal a sátánt legyőzve, lángoló palossal és a »Quis ut Deus« (»Kiesoda, mint az Isten«) feliratú pajzzsal, fent St. Catharina, alexandriai szt. Kata­lin vértanú (f 305.) és St. Theresia, nagy szt. Terézia kar­melita apáca (f 1582.) képével díszített müncheni gyárt­mányú ablak. Felirata: »Josephus Répászky Abbas Cano­nicus, Michael Répászky A. Dom. 1896.« (»Répászky Jó­zsef apátkanonok és Répászky Mihály ajándékozták az Űr 1896. évében.«) St. Andreas, St. Ludovica. Szt. András apostol és szt. Ludovika szerzetesnő (f 1530.) képével ellátott ablak. Felirata: »Georgina et Malvína L. B. Melczer de Kellemes ex voto 1896.« (»Kellemesi Melczer Georgina és Malvína bá­rónők, fogadalomból, 1896.«) A képek alatt a Melczer család címere: kettéosztott pajzs, fent vörösben növő páncélos, si­sakos vitéz, derekára támasztott jobbjában kardot, baljá­ban hétlevelű aranyágat tart. Az alsó fekete mezőben hár­mas halmon aranyszélű két piros rózsa. A sisakdísz bárói koronából növekedő hétlevelű ágat tartó arany griff. A takaró : vörös-arany, fekete-arany. A címer alatti mondat­szalag jelszava: »Fortis et fidelis« (»Bátor és hűséges«). 326

Next

/
Oldalképek
Tartalom