Brogyáni Kálmán: A fény művészete. Vázlat (Bratislava. Concordia, [s. a.])

•frissen és cáfolhatatlanul. A fotó tanuságtételre hívta a valóságot és a valóság vallott. Tanulságos az ellentétet megfigyelni, hogy a tudományos és művészi jellegű fénykutatás mel­lett, hogyan fut el a misztikum és hiperfinomság "relé az a fotográfia, mely nem látja meg önmaga jelentőségének ökonomikus rendjét a művészet­ben és funkció szerepét a társadalomban. A hangsúly itt nem magára a fotóra, de a hozzá­fűzött literatúrára esik. Ime: y,A sötét sugarak bármennyire világosságot is gyújtanak a kutatóban, a mindenségen átható aetherhullámok bármennyire is hírt adnak óceá­nokon és kontinenseken át, egy teljesen egész­séges misztikum virágzó renaissancea felé haj­tanak, az érzékek boldog kapitulációjához a ki­meríthetetlenül buzdító világrend teremtője előtt A megismerés eszközeit hősiesen kutatja fel az ember. A kvalitások csodaként esnek ölébe. Mint meg­nyilvánulásai az egyre finomabbszerkezetü, embe­riséget megpróbáltató, emberiséget felemelő tör­ténteknek. Ésafotografusis megéri végre: a f é n y í r n i k é p e s. Az ő munkája ezután, ennek megfelelő területet nyújtani. Hogy ez müvészet-e vagy technika, zseniálí­60

Next

/
Oldalképek
Tartalom