MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1987

188. ő. e. 1987. december 16. (91-133. o.) - 1. A TESZÖV munkája és a további feladatok. Jelentés: 91-101 - Határozat: 110-115

- 6 3/ A végrehajtó bizottság az 1977. március l6-i határozatát hatályon kívül helyezi. A határozatot kapják: - a megyei párt-végrehajtóbizottság tagjai, - a megyei pártbizottság osztályvezetői, - a városi, a városi jogú nagyközségi pártbizottságok első titkárai, illetve a Fonyód nagyközségi pártbizottság titkára, - az MSZMP KB GPO vezetője, - a TESZÖV titkára, - a megyei NEB elnöke, - a megyei KSH igazgatóság vezetője, - az MNB megyei igazgatóságának vezetője. Kaposvár , 1988. január 12. MSZMP SOMOGjf, MBBYEI VÉGREHAJTÓ \- llZOTTSÁgi

Next

/
Oldalképek
Tartalom