MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1986

177. ő. e. 1986. január 22. (61-131. o.) - 2. A politikai ünnepségek 1986. I. félévi terve és az elhunyt kiemelkedő személyiségek születési évfordulóiról történő megemlékezések. Javaslatok: 79-90 - Határozatok: 92-103

6 70 éve született Pécsen Levin Tibor, magántisztviselő. Kaposváron járt felsőkereskedelmi iskolába, érettségi után Budapestre költözött. Az SZDP, majd az illegális KMP tagja, az ifjúsági csoport titkára volt. 1942-ben letar­tóztatták. Nagykanizsán, majd Szegeden raboskodott. A nyi­lasok Dachauba deportálták, ott halt meg. Születésének évfordulóján az MSZMP Kaposvár Városi Bizott­sága szervezésében koszorúzzák meg a Közgazdasági Szakkö­zépiskolában lévő emléktábláját. Emlékezzen meg róla az Útközben és a Somogyi Néplap. 110 éve született Bécsben Dr. Fischer Albert, orvos. A karádi orvos hadifogsága alatt lelkes híve lett az orosz forradalomnak. Hazatérve a polgári demokratikus forradalom titkára volt. 1919 március 19-én a karádi direktórium élére került. A Tanácsköztársaság megdöntése után fehér tisztek Tabon kivégezték. Halála évfordulóján az MSZMP Tabi Városi Jogú Nagyközségi Bizottsága szervezésében Karádon koszorúzzák meg emléktáb­láját, és emlékezzen meg róla az Útközben és a Somogyi Néplap. 110 éve született Székesfehérváron Libics Imre kőműves. Az I. világháború előtt ismert baloldali munkásvezető volt Kőröshegyen és környékén. Az 1918 őszén a községi munkás­tanács elnöke és az SZDP titkára volt. A Tanácsköztársaság alatt is aktivan tevékenykedett, igy a fehérek letartóztat­ták és Tabon kivégezték. Halála évfordulóján az MSZMP Siófok Városi Bizottsága szervezésében koszorúzzák meg a Kőröshegyen lévő emlék­tábláját. Emlékezzen meg róla az Útközben és a Somogyi Néplap. 120 éve született Lőbl Lipót, tanító. A Tanácsköztársaság idején Marcaliban a pedagógus szak­szervezet elnöke, a járás közművelődésügyi megbízottja, a munkástanács tagja volt. A proletárdiktatúra megdöntése után az ellenforradalmárok kivégezték. Az MSZMP Marcali Városi Bizottsága szervezésében halála évfordulóján koszorúzzák meg emléktábláját. Emlékezzen meg róla az Útközben. 100 éve született Budapesten Szalma István, nyomdász. Az 1910-es években a nyomdász szakszervezet és az SZDP egyik vezetője volt a megyében. A polgári demokratikus forradalom idején a Kaposvári Munkástanács Intéző Bizottsá­gának elnöke volt, a Tanácsköztársaság első napjaitól

Next

/
Oldalképek
Tartalom