MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1986

177. ő. e. 1986. január 22. (61-131. o.) - 2. A politikai ünnepségek 1986. I. félévi terve és az elhunyt kiemelkedő személyiségek születési évfordulóiról történő megemlékezések. Javaslatok: 79-90 - Határozatok: 92-103

^f::^m }$\\WXi [ ~ °"í tyO Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottság Kaposvár "Szigorúan bizalmas!" Készült: 1+42 pld-ban Ikt.sz.: MB/H/30/B/1986. számú példány M/tieiK. A megyei párt-végrehajtóbizottság 1986. január 22-i határozata az elhunyt kiemelkedő személyiségek 1986-ban esedékes kerek születési évfordulóiról történő megemlékezésekre Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság 1985. november 11-i állásfoglalásában szereplő kiemelkedő személyiségek születési évfordulóiról történő megyei kiemelt megemlékezések. Február 18. 100 éve született Krénusz János tanító. Tagja volt az MSZDP-nek. 1917-ben földosztást kezdeményezett, ezért állásából felfüggesztették. A Tanácsköztársaság idején Kéthelyen iskolaigazgató és direktóriumi tag. Vezető szerepe volt a helyi uradalom kisajátításában, termelő­szövetkezetté alakításában. A Tanácsköztársaság megdöntése után a fehér terroristák meggyilkolták. 1/ A Kaposvári Krénusz János Általános Iskola előtti mellszobrát az MSZMP Somogy megyei Bizottsága és a Somogy megyei Tanács; az MSZMP Kaposvár Városi Bizottsága és Kaposvár Városi Tanácsa; a megyei tömegszervezetek és -mozgalmak: az SZMT, a KISZ és a Hazafias Népfront; a Krénusz János Általános Iskola képviselői koszorúzzák meg. Felelős: Tolnai Sándor elvtárs 2/ A marcali temetőben lévő sírját és emléktábláját az MSZMP Marcali Városi Bizottsága és a helyi állami, társadalmi és tömegszerveze­tek koszorúzzák meg. Felelős: Dr. Grübl László elvtárs 3/ A kaposvári koszorúzási ünnepségen az MSZMP Somogy megyei Bizott­sága nevében Dr. Horváth Sándor elvtárs helyezzen el koszorút. 4/ A Somogyi Néplap és az Útközben emlékezzen meg Krénusz Jánosról és tudósítson a koszorúzási ünnepségekről. Felelős: Jávori Béla és Paál László elvtársak Február 20. 100 éve született Kun Béla, a magyar és a nemzetközi forradalmi munkás­mozgalom kiemelkedő személyisége. 1/ Az MSZMP Somogy megyei Bizottsága Oktatási Igazgatósága, a Mezőgaz­dasági Főiskola és a Tanítóképző Főiskola marxizmus-leniniz­mus tanszéke rendezzen emlékülést az évforduló alkalmából

Next

/
Oldalképek
Tartalom