MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1981

148. ő. e. 1981. január 28. (63-122. o.) - 3. A politikai ünnepségek 1981. I. félévi terve. Javaslat: 98-103 - Határozat: 106-111

19 - ->n IV. Különfélék 1./ Javaslat propagandisták kitüntetésére Előadó; dr.Horváth Sándor elvtárs P M 0 vezető A végrehajtó bizottság az alábbi elvtársak kitüntetésével egyetértett: Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetés: Marton Tibor elvtárs, a boronkai Noszlopy G.Általános Iskola tanitója, a Marcali párt-vb vezető propagandistája, az Agit.-Prop. munkabizottság tagja; Kiváló Munkáért kitüntetés: Nánási Imre elvtárs, a DRW Kaposvári Üzemigazgatóság főkönyvelője, a Kaposvár Városi PB vezető propagandistája. /A javaslatban tartalékként szerepelt./ Szocialista Kultúráért kitüntetés: Szaniszló Imre elvtárs, a VÁM- és Pénzügyőrség Barcsi Vámhivatal pk-helyettese, a barcsi pártbizottság propagandistája. Lenin Emlék-plakett kitüntetés: Kovács Lajos elvtárs, a So­mogy megyei Élelmiszer- és Vegyiáru Kisker.V. igazgatója, alapszervezeti propagandista. Vida István elvtárs, a zákányi általános iskola igazgatója, a nagyatádi járási pb propagandistája. Szabó István elvtárs, a marcali járási pb politikai munka­társa. Török László elvtárs, az Oktatási Igazgatóság tanára. Kiss Andor elvtárs, a taszári községi tanács elnöke, a kapos­vári járási pb vezető propagandistája. 2./ Javaslat a Nemzetközi Nőnap alkalmából adományozandó "Munka­Érdemrend" korroánvkitüntetésre Előadó: Tanai Imre elvtárs ~* megyei titkár A végrehajtó bizottság a javaslattal egyhangúlag egyetértett. Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésre Collerné Illés Anna elvtársnőt, a megyei párt-vb tagját, a VBKM művezetőjét; dr.Balogh Ágnes elvtársnőt, a Megyei Társadalombiztosítási Intézet ellenőrző főorvosát ; bronz-fokozatra: Kemény Lászlóné elvtársnőt, a Kaposvári Ruha­gyár taszári telepének varrónőjét • 3./ Javaslat a Politikai Főiskola 10 hetes továbbképző tanfolya­mának hallgatóira Előadó: Tanai Imre elvtárs megyei titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom