MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1981

148. ő. e. 1981. január 14. (2-62. o.)

Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottsága Kaposvár 3 'Szigorúan bizalmas!" Készült; 2 példányban Ikt.sz. ; T/3/lf /1981. JEGYZŐKÖNYV az 1981. január 14-én megtartott megyei párt-végrehajtóbizottsági ülésről Az ülés helye; MSZMP Somogy megyei Bizottsága Kaposvár Jelen vannak; Varga Péter, Kovács Béla, Klenovics Imre, dr.Bö­röcz István, Collerné Illés Anna, Deák Ferenc, Gyuris József, Horváth László, dr. Kiss József, dr. Kovács László, Sugár Imre, Varga János elv­társak, a vb tagjai, Dr.Szerényi dános, Jávori Béla, Sárdi Árpád elv­társak, állandó meghivottak. Meghívott az I, napirendre; Tolnai Sándor elvtárs, a megyei párt­bizottság PTO-vezetője Meghivottak a II. napirendre; Farkas Lajos elvtárs, a Munkásőrség """ Orsz.Parancsnoksága Kikép.Osztály vezetője, Zsók Ferenc elvtárs a Munkásőrség megyei parancsnoka Tolnai Sándor elvtárs, megyei PTO-vezető A fegyelmi ügy tárgyalásán részt vett; Tóth Lajos elvtárs, a megyei fegyelmi bizottság tagja, ügyének tárgyalásán: Magyar István elvtárs Igazoltan távol: Tanai Imre elvtárs, a végrehajtó bizottság tagja A végrehajtó bizottsági ülés határozatképes! Napirend : 1./ Jelentés a Politikai Bizottság 1972. március 21-i, a járási pártbizottságok munkájának továbbfejlesztéséről hozott ha­tározata végrehajtásának tapasztalatairól Előadó: Tolnai Sándor elvtárs, PTO-vezető 2./ Jelentés a Munkásőrség megyei parancsnokságának és egysé­geinek munkájáról, valamint az 198l-85-ös időszak főbb fela­datairól Előadó: Zsók Ferenc elvtárs. Munkásőrség megyei parancsnoka

Next

/
Oldalképek
Tartalom