MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1980

141. ő. e. 1980. január 3. (2-50. o.)

Magyar Szocialista Munkáspárt "Szigorúan bizalmas!" Somogy megyei Bizottsága Készült: 2 példányban Kaposvár Ikt.sz.: T/1/4/1980. JEGYZŐKÖNYV az 1980. január 3-án megtartott megyei párt-végrehajtóbizottsági ülésről. Az ülés helye: MSZMP Somogy megyei Bizottsága Kaposvár. Jelen vannak: Varga Péter, Tanai Imre, Kovács Béla, Klenovics Imre, Sugár Imre, Bernáth Ferenc, Deák Ferenc, Gyuris József, Collerné Illés Anna, Jávori Béla, dr.Kiss József, dr.Szabados Rezső elvtársak, a vb tagjai; Szenes Imre és dr.Böröcz István elvtárs, mint állandó meghivott. Meqhivottak az első napirendhez: Csikós József elvtárs, a Köz­ponti Bizottság Agit.-Prop. Osztályának munkatársa; dr.Horváth Sándor elvtárs, a megyei pártbizottság PMO vezetője. Meghivott a második napirendhez: Tolnai Sándor elvtárs, a megyei pártbizottság PTO vezetője. Igazoltan távol: Varga János elvtárs, a vb tagja. A végrehajtó bizottsági ülés határozatképes l Napirend : 1./ Jelentés a Somogyi Néplap szerkesztőségének munkájá­ról, különös tekintettel a párt politikájának érvé­nyesítésére és végrehajtásának segitésére. A további feladatok. Előadó: Jávori Béla elvtárs, a Somogyi Néplap főszerkesztője 2./ Javaslat az MSZMP Somogy megyei Bizottságának 1980. évi és a Végrehajtó Bizottság 1980 első félévi mun­katervére Előadó: Tanai Imre elvtárs, megyei titkár

Next

/
Oldalképek
Tartalom