MSZMP Somogy Megyei Pártbizottságának ülései (XXXV.1.b) 1982

51. ő. e. 1982. január 20. Együttes ülés a S. M. Tanáccsal (2-117. o.)

3 Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottsága Kaposvár "Szigorúan bizalmas!" Készült: 2 példányban Ikt.sz.: T/5/^2, /1982. JEGYZŐKÖNYV az 1982, január 20-án megtartott megyei pártbizottsági és megyei tanács végrehajtó bizottsági együttes ülésről Az ülés helye : MSZMP Somogy megyei Bizottsága Kaposvár, Jelen vannak: a megyei pártbizottság tagjai, a megyei tanács vb tag­jai, a megyei pártbizottság osztályvezetői, a járási jogú pártbizottságok első titkárai, a városi tanácsok tanácselnökei, a megyei biróság elnöke, a HNF megyei titkára, a megyei országgyűlési képviselőcsoport veze­tője, az OTP megyei igazgatója, a megyei pártbizottság pártalapszervezetének titkára /részletes jelenléti iv a jegyzőkönyvhöz mellékelve,/ Az ülésen részt vett Keserű Jánosné elvtársnő, az MSZMP Központi Bi­zottság tagja, a Magyar Kereskedelmi Kamara alelnöke, Joón Ede elv­társ, az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának munkatársa, Kiss Zol­tán elvtárs, az MSZMP KB PTO munkatársa. V a r g Péter elvtárs: A megyei párt-végrehajtóbizottság nevében tisztelettel köszöntöm a megyei pártbizottság tagjait és a Megyei Tanács VB tagjait, a meg­hivott elvtársakat. Külön köszöntöm Keserű Jánosné elvtársnőt, az MSZMP KB tagját, a Magyar Kereskedelmi Kamara alelnökét, Megállapitom, hogy a 65 tagú pártbizottságból jelen van 58 fő, igazoltan távol 7 fő. A megyei pártbizottság határozatképes ! Javaslom, az első napirendet együttes ülésen tárgyaljuk meg a Megyei Tanács végrehajtó bizottságával, A végrehajtó bizottság nevében az alábbi napirendek megtárgyalását javaslom: 1./ A Központi Bizottság és a Minisztertanács 1981, október 22-i állás­foglalása a lakásépités, a lakásfenntartás, a lakásgazdálkodás és -elosztás fejlesztésének irányelveire Előadó: Kovács Béla elvtárs megyei titkár 2,/ Javaslat a megyei pártbizottság 1982. évi programjára és munka­tervére Előadó: Tanai Imre elvtárs megyei titkár 3./ Különfélék

Next

/
Oldalképek
Tartalom