MSZMP Somogy Megyei Pártbizottságának ülései (XXXV.1.b) 1981

49. ő. e. 1981. április 8. (2-91. o.)

L Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottsága Kapó svár " Szigorúan bizalmas! " Készült: 2 példányban Ikt.sz.: T/19/ L /1981. e Jegyzőkönyv az 1981. április 8-án megtartott megyei pártbizottsági ülésről Az ülés helye; MSZMP Somogy megyei bizottsága Kaposvár, Jelen vannak: a megyei pártbizottság tagjai, a járási jogú pártbizottságok első titkárai, a megyei párt­bizottság osztályvezetői, a megyei tanács el­nökhelyettesei, állandó meghívottak /jelenlé­ti iv a jegyzőkönyvhöz mellékelve/. Kovács Béla elvtárs Tisztelettel köszönti a végrehajtó bizottság nevében a megje­lent elvtársakat. Megállapítja, hogy a pártbizottság határo­zatképes, a 65 tagból jelen van 55, igazoltan távol 10 fő, A végrehajtó bizottság az alábbi napirendek tárgyalását java­solja a pártbizottságnak. 1,/ Tájékoztató a Központi Bizottság I98I, március 2ó-i ülé­séről /szóbeli/ Előadó: Varga Péter 2,/ Jelentés az I98O. évi beszámoló taggyűlések politikai tapasztalatairól /szóbeli/ Előadó: Tanai Imre 3./ Jelentés a két pártbizottsági ülés között végzett végre­hajtó bizottsági munkáról Előadó: Horváth László h,/ Különfélék

Next

/
Oldalképek
Tartalom