Gőzsy Zoltán: Hitbizományi iratok - Somogy megye múltjából. Segédletek 1. (Kaposvár 2003)

Hitbizományi iratok

250-251. Tevely Béla kérvénye a díjazásával kapcsolatban, 1910. 254. A Tevely Béla ügyvédi költségjegyzékének megállapítása tárgyában tar­tandó tárgyalásra ügygondnokot neveznek ki a kiskorú Kund Gusztáv részére, 1910. 257. Tevely Béla panasza a Kund Béláné által hozott kályhákkal kapcsolat­ban. („Csupán azt tudom, hogy a kandalló mindig drágább és értéke­sebb mint a kályha.") 262. Ingatlanok vásárlása a hitbizomány javára. A leltározás során vették észre, hogy Pusztakovácsi határában olyan ingatlanok vannak felvé­ve, melyek nem tartoznak a hitbizományhoz, de fekvésüknél fogva mégis a hitbizományhoz tartoznak. Ezek a területek Kund Béla gyermekei nevére kerültek. Ezeket vásárolják vissza a hitbizomány javára. Adásvételi szerződés; telekkönyvi kivonat; Pusztakovácsi térképváz­lata. 264. A Somogy vármegyei árvaszék határozata a kiskorú Kund Gusztáv terhére előírt illeték fizetéséről, 1910. 265. A 263. számú üggyel kapcsolatban 1910. szeptember 19-én tartott meg­hallgatás jegyzőkönyve. 270. A hitbizományi kölcsön törlesztésének igazolása, 1910. 271. Tevely Béla kérvénye erdőállomány-cserével kapcsolatban, 1910. Az erdészeti albizottság végzése. Cigánysűrű, az uradalmi mezők, a Béla-erdő birtokvázlata. Újváry Sándor levele Tevely Bélának, melyből megtudhatjuk, hogy Kund Béláné 100 koronából akar a kastélybeli személyzetnek karácsonyi aján­dékot venni, továbbá azt is, hogy a Cigánysűrű erdőrészből rengeteg akácfát elloptak (két év alatt 300 darabot), az erdőőr pedig nem bír a tolvajokkal. Tizennyolcat már megfogott, de 1-2 nap után kiengedik őket. A fa darabját csak 1 koronára becsülik, de az uradalom még ebből sem látott semmit, 1910. november 30. 274. Tevely Béla bejelenti, hogy Kund Jenő jelenleg Magyaróváron lakik, 1911. 275. Az 1911. február 15-én tartott meghallgatás jegyzőkönyve. 276. Az erdőállomány-cserével kapcsolatos iratok. 277. Becslési jegyzőkönyv, melyet a hitbizományhoz tartozó Cigánysűrű 103.5 kat. holdján akác és bálvány fa tömeg megbecslése alkalmával vettek fel. 1912. március 7. 278. Jelentés arról, hogy „Kund Jenő folyton utazik, s igen ritkán volt laká­sán található." 281. Kund Jenő haláleset-felvétele, 1911. október 24. 282. A hitbizományi kölcsön törlesztésének igazolása, 1912. 283. Kund Jenő halálának bejelentése és új gondnok kérése, 1912. Kund Béláné Gyulai Gaál István patalomi lakost „mint legközelebbi férfi-rokont" javasolja. 284. A Cigánysűrű nevezetű erdőrész fa tömegének árverés útján történt el­adása. A Cigánysűrú nevezetű erdőrész fatömegét árverés útján hirdette meg eladásra Tevely Béla. Az árverést propagáló újsághirdetések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom