Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 18. (Kaposvár, 1987)

Andrássy Antal: Somogyi katonák az első világháborúban és az oroszországi polgárháborúban (1914-1922)

8j. Uo. SZABÖ János visszaemlékezése. (Nagyberény, i960, dec. 20.) 84. A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgár- háborúban (1917-1922). Bp. 1967. I. kötet. (Tovább: A magyar internacionalisták) 406. old. SML: Somogy vármegye alispánjának iratai. (Rés.) 1922. 24 144. sz. ,,Kimutatás Orosz­országból még ez ideig haza nem tért hadifoglyokról", Kaposvári járás: 16. sorszám: HEGEDŰS Ferenc. Lakhely: Kaposfüred. 1873. 19. h. gy.e. honvéd. 85. MATVEJEV: Az örök barátság forrásánál. Bp. 1961. 130-131. old. 86. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. HALÁSZ“ János visszaemlékezése. (Ka­posvár, 1966.) 87. Uo. KOVÁCS József visszaemlékezése. (Balatonszárszó, 1964. márc. 16.) Kitartok a párt mellett. Somogyi Ifjúság, 1968. 1. szám. 88. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. SZÉKELY Sándor visszaemlékezése. (Kaposvár, 1968.) 89. CSABA Imre: Magyar internacionalisták. Somogyi Néplap, 1977. október 30. (5) 90. ZSILÁK András: A Nagy Október és Szibéria külföldi munkásainak Kommunista (Szociáldemokrata) Pártja. Párttörténeti Közlemények, 1967. 4. szám. 43-67. old. 91. GYÜRKÉI Jenő-JÓZSA Antal: Adalékok a magyar internacionalisták történetéhez. Hadtörténeti Közlemények, 1957. 3-4. sz. 41. old. 92. MÉSZÁROS Károly: Somogyi internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalomban. Megjelent: Ötven éve történt, Kaposvár (tovább: MÉSZÁROS:), 1967. 33. old. Mészáros Károlyé az érdem, hogy elsőként kísérelte meg összefoglalni a somo­gyiak részvételét Oroszországban. MSZMP SM. Arch. A(t) 1917. I. 1-9. szám. KOVÁCS Gergely. P. I. Arch.: 500. fond. 15. fcsoport. (Kovács/6. 226. lap.) 93. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. TÓTH István visszaemlékezése. (Bala- tonboglár, 1958.) 94. Uo. FORMODI Sándor visszaemlékezése. (Nagyberény, i960, dec. 10.) 95. MSZMP SM. Arch.: 36. fond. 1956. (1956. okt. 4. összefoglaló a kaposvári járásból azokról, akik a polgárháborúban vagy a NOSZF-ban részt vettek.) 96. MÉSZÁROS i. m. 34. 97. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. SZŰCS József visszaemlékezése. (Nagy­atád, 1967.) 98. KOLMOGOROV: Vörös magyarok. 1973. 118-119. old. GYÜRKÉI Jenő: Magyarok az Amur partján. Bp. 1967. 84—94. old. 99. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. KOVÁCS Gergely (Gálosfa, 1892.) re­gisztrációs lapja. Csita, 1921. aug. 27. 100. MSZMP SM. Arch. A(sz) S/21. SINKOVICS István visszaemlékezése. (Budapest, 1958.) 101. Uo. A(sz) Sz/11. SZITA József visszaemlékezése. 102. Kitartok a párt mellett. Somogyi Ifjúság, 1968. 1. szám. 103. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. BORSOS Sándor visszaemlékezése. (Mar­cali. 1966.) 104. VARGA József: A vörös szakaszparancsnok. Somogyi Néplap, 1957. nov. 7. (2) és Pl. Arch. 500. fond. 15. fcsoport. (Krénusz) Karkr. 7. 312-313. lap. 105. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. HALÁSZ János visszaemlékezése. (Ka­posvár, 1966.) 106. Ötven éve történt. 100. old. 107. GYÜRKÉI Jenő: Magyarok az Amúr partján. Bp. 1967. 65-74. old. ANDRÁSSY Antal: Egy a százezerből. Somogyi Szemle, 1968. 1. sz. 47-53. old. 108. SM. Arch. A(sz) Gy./i. GYÖRFFY-gyűjtemény. Somogy megye munkásmozgalmának kiemelkedő harcosai. (Szerk.: ANDRÁSSY An­tal.) Kaposvár, 1975. 66-67. old. Ötven éve történt. 88—90. old. 109. SM. Arch.: A(sz) T/11. TEVELI László visszaemlékezése. no. SML: Somogyi internacionalisták 1917-1922. CSUTI János visszaemlékezése. (Nagy­atád, 1967. jún. 9.) ni. A kitüntetésre lásd: A magyar internacionalisták. II. kötet. 573-574. old. SZIKLÁI Sándorné: Magyar internacionalisták a szovjethatalom turkesztáni győzelméért és vé­3)8

Next

/
Oldalképek
Tartalom