Horváth János: Képzőművészek Somogyban. Somogy képzőművészei 1780-1945 - Iskola és levéltár 32. (Kaposvár, 1990)

Előszó

mais ter István a négy mennyezeti freskót Mária életének főbb állomásairól, a fő és mellékoltárok képét és az ornamentikát* E program, a Patrona Hungáriáé gondolatát hordozza a templom mellett állt, ismeretlen művésztől származó magyar címeres Mária oszlop, amely ma a kaposvári nagytemplom térségét díszí­ti* A toponári freskók az 1937-i Soós István restaurálása nyomán már nem azonosíthatók az eredeti, Dorffmaister féle stílussal* Dorffmaister István 1797« május 29-én halt meg Sopronban* Irodalom: Boros László: Dorffmaister Somogyban "Somogy megye múltjából 1974« Levéltári évkönyv 5* IPJ. DÖRRE T:.IVADAR festő, rajztanár /1883-?/ 1883« április 21-én született Budapesten* Apja id* Dörre Ti­vadar ismert festő és illusztrátor volt* A fiú Budapesten vé­gezte a Képzőművészeti PŐiskolát 1905-ben.„1907-ben Kaposváron telepedett le rajztanárként* Hosszú évekig a kaposvári állami főgimnáziumban tanított* 1913« novemberében önálló kiállítást rendezett a Turulban /ma Dorottya szálló nagyterme/* Naturalis­ta csendéleteket, erdei vadakat, toponári, szentbalázsi tájké­peket állított ki* 1918-ban csoportkiállításon vett részt a Nemzeti Kaszinóban /ma Tudomány és Technika Háza/* Vadászati tárgyú képeivel vált ismertté* PARKAS KLÁRA festő, rajztanár /1898-1944/ 1898. január 25-én született Szombathelyen, a boldogfai, ne­mesi Parkas családban. Középiskoláit Szentgotthárdon, a festő­akadémiát, illetve a rajztanárképzőt Budapesten végezte. Tanári működését Dombóváron kezdte* 1926-ban telepedett le Kaposváron,

Next

/
Oldalképek
Tartalom