Stamler Imre: Milyen lehetett az ősi Somogyország? - Iskola és Levéltár 31. (Kaposvár, 1989)

I. Milyen lehetett az ősi Somogyország?

- 13 ­amelyekről a .krónikákban beszélni sem lehetett, bár a X. század­ban meghatározó, .karizmatikus személyiségek lehettek, hisz feje­delmek, karhasok, gyulák, nagyfejedelmek voltak. Talán hatalmu­kat innét, Somogyból növelték meg, innét indították el! Talán vannak jelek most a X. századi somogyi vaskohászat fel­fedezése után és különféle egyéb jelek alapján, hogy e nevek fel­fényesed jenek, és megvilágosítsák a hajdani Somogyországot! A szakirodalom és a közérdeklődés a felsorolt somogyi vezérek közül elsősorban Köppányra figyelt és figyel ma is. Koppányon túl alig látni. Csakhogy erről az időről, a század végéről, e kor sze­replőiről a krónikák is szólnak, s mivel Koppány vesztes volt, róla úgy beszélnek, mint gonosz, pogány ellenségről, akit fel kellett négyeltetni, mert vérfertőző házasságra akart lépni Sarolt fejedelemasszonnyal, és el akarta pusztítani Istvánt, meg akarta szerezni a nagyfejedelmi hatalmat. Az elfogadott, hogy ekkor Somogybán dukátusi "uruszág" lehe­tett, mert Koppány trónörökös volt, sád vagy másképp dux. Arról viszont nincs forrás, és nem feltételezték, hogy Koppány előtt is lehetett itt "uruszág", akár dukátusi, akár fejedelmi. A sok fejedelmi és duxi helynév alapján pedig feltételezni lehetne, hogy Koppánynak Somogybán voltak olyan elődei, akik véghezviLték mindazt, amit Koppány nem tudott, és többen váltak olyan fejede­lemmé duxi méltóságukból, amivé Koppány szeretett volna lenni. Mindezt a .későbbiekben majd részletesebben kifejtem, számba vé­ve azokat a nyomokat, amik alapján visszatérhetünk egy roppant érdekes világba, érdekes személyiségek .közelébe, akik valamikor bizonyára sokat tettek népünkért, mégis hallgatni kellett róluk. Általánosan elfogadott már, hogy a helyeket, a területeket, a szállásokat a magyarok az első foglalókról, az első vezetőkről nevezték el. Ennek a szokásnak, gyakorlatnak az árnyékát láthat­juk a krónikák leírásaiban is. Az első vezérekről nevezték el Hunor népének leszármazottjait és Magyarét úgyszintén. Konstan­tin feljegyzéseiből tudjuk, hogy egyik uruszágunkat Levedi vezér­ről nevezték el Levediának, még az etel.közi hazában vagy előtte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom