Beöthy Ferenc: A Dél-Balaton irodalmi és történelmi emlékhelyei - Iskola és Levéltár 11. (Kaposvár, 1979)

4. A déli part községeinek irodalmi és történelmi emlékhelyei

- 51 Műemlék templomát Tallián Boldizsár épittette 1830- ban klasszicizáló stilusban. A bejárati ajtó felett az építtetőnek és feleségének cimere látható. A vörösmárvány­ból készült oszlopos azentségház sárgaréz ajtaján figye - lemre méltó kálvária-dombormű van./A szentély eredeti fres kóit, sajnos, bemeszelték. / A templom előtt 1845-ben ál­lított kőkereszt látható, talpazatán pedig Mária-szobor. Kéthely Ma 3117 lakosával, 772 házával 4899 hektáron fekszik. Már az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben is szerepelt. Vára 1566-ban még a magyar végvári katonák birtokában volt Templomát Biró Márton épitette a 18.század első felében. A Sári-pusztai kastélyt 1760 körül építették, a szá­zad elején pedig kibővítették. A községbeli emeletes kas­tély 1850 táján épült. Vára , Marót várával együtt, már az 1579-es Zsámboki János térképén is megtalálható "Kéthl" és "Marót" alakban. Kéthely nevét állítólag a hajdani Sári és Magyari köz­ségek egyesüléséből kaphatta. Innen a Kéthely elnevezés. Kőröshegy Területe 2171 ha, belterülete 200 ha. Jelenleg 479 há­za van, lakóinak száma: 1763. Balatoniöldvártól 3 km-re délre, 3 km hosszúságban hú­zódik meg egy patakvölgyben. A község főterén áll a román alapfalakra épült gótikus templom, mely a 15.században kolostorával együtt a feren­cesek számára készült. Ma, nagy népszerűségnek örvend , "Cantus Pannonicus" és "Musica Hungarica" elnevezésű orgo­nahangversenyek szinhelye. A déli part legszebb gótikus emléke. A község múltját fémjelzi,hogy középkori okleve­lek az eddigi kutatások szerint, több mint negyven név­változatát emlitik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom