Somogyi életrajzi kislexikon - Iskola és Levéltár 8. (Kaposvár, 1981)

nításból élt, A 11, világháború előtt és alatt antifasiszta elő­adásokat tartott, lRODALOM: Hudra László (Somogyi írás, I9Ó3, szept,-dec.), Hudra László (Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium évkönyve I965,) 1 VÁNY l - GRÜN WALD BÉLA Somogysom, I867, május 6, - Budapest, I94O, szeptember 24, Festő, a nagybányai művésztelep egyik alapító tagja. Székely Ber­talan növendéke volt, majd Münchenben és a párizsi Julian Akadé­mián tanult, 1892-ben Ferenczy Károly társaságában visszatért Münchenbe, ahol Hollósy Simon köréhez csatlakozott, 1893-ban fes­tette a Nihilisták sorsot húznak c. nagy feltűnést keltő realis­ta festményét, 1894-ben Egyiptomban járt. 1896-tól Nagybányán a realista tájak és jelenetek egész sorát festette (Holdfelkelte, Völgyben, Tavaszi kirándulás). Része volt a nagybányai iskola megalapításában és célkitűzései­nek propagálásában. I9O4-ben a Fraknói-dí j elnyerésével Rómában töltött egy évet, hazatérte után gyűjteményes kiállítást rende­zett. 1907-ben a kecskeméti művésztelep vezetője lett, itt fes­tette a Kecskeméti Kaszinó homlokzatának díszítő művét (I9I2, és a Tavasz ébredése c, alkotását - I9I3), amely nagy aranyérmet ka­pott, Az 1. világháború előtt szabad iskolája volt. A háború után a Balatonnál az alföldi festők stílusával rokon, egyszerű előadó- sú, valósághű tájképeket festett, 1RODALOM: Lázár Béla: Iványi-Grünwald Béla (Bp, I92I), Réti Ist­ván: A nagybányai művésztelep (Bp. I954). JÁLIC5 ERNŐ Kadarkút, I895, március l3, - Budapest, I964, augusztus 11, Szobrász, A Képzőművészeti Főiskolán Radnai Béla és Sidló Ferenc tanítványa volt. 1928-tól IggO-ig Rómában dolgozott mint ösztöndí jas, 1925-ben volt az első kiállítása, 1930-ban részt vett a Ve­lencei Biennálén. Aktokat, portrékat, emlékműveket készített. O készítette Budapesten a Goldberger Textilművek étkezdéjének dom­borművét és a Földgömböt tartó nő szobrát a csongrádi iskola ré­szére} Kaposvárott a 44-es gyalogezred emlékművét 1928-ban a Színházparkban, Erőtelj es kompozíciójú műveit nagyvonalú formá­zás jellemzi. Az egyházművészet terén is tevékenykedett. öngyil­kos lett.- 27 “

Next

/
Oldalképek
Tartalom