Kapronczay Katalin: Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon - A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 4. (Budapest, 2007)

V. A magyarországi orvosképzés megszervezése

V. A MAGYARORSZÁGI ORVOSKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSE A budai vár egyetemnek átengedett épületei állapított a bécsi és valamennyi örökös tartománybéli egyetemre vonatkozóan is. A tanul­mányi rend reformjának azonban volt több olyan pontja, amelyet az orvosi karon vagy nem, vagy csak később sikerült bevezetni (pl. a tanárjelölti rendszert, vagy az un. incorporatio dí­ját)47. V./3. Az egyetem áthelyezése Budára (1777) Az egyetem átköltöztetésének véleményezésére Mária Terézia háromtagú bizottságot jelölt ki, Niczky Kristóf, Kempelen Farkas és Szabó András személyében, akik egyhangúan az egyetem áthelyezése mellett foglaltak állást.48 A levéltári iratok tanúsága szerint az or­vos-tanárok szakszerű véleményét alapul véve hozták meg döntésüket. Schoretich Mihály, az orvosi gyakorlat tanára részletesen kifejtette, hogy az oktatásnak az egyik legnagyobb problémát a gyakorló kórház hiánya okozza, különben a fiatal orvosok abba a kellemetlen helyzetbe fognak kerülni, hogy „... az emberek életveszélye árán legyenek kénytelenek megtanulni a gyakorlatot.... A gyakorlat folytán a hallgató sokszor egyetlen ránézéssel több dolgot lát meg és több rejtett dolgot fedez fel a betegen, mintha a gyakorlatot tanulva, órá­kat kutatva kínlódik. ”49 A bizottság kérésére a többi tanár is írásban kifejtette véleményét, amelyek mind az áthelyezés mellett érveltek. Még a könyvtár állapotának jellemzésére is kitértek, hangsú­47 GYŐRY: Az orvostudományi kar története... 99.p. 48 Országos Levéltár C. szekció. 67.1160 - Helytartótanácsi Levéltár, Departementum litterario.politicum- Acta ad translationem Universitatis Tymaviensis spectantia - 1776-1785. 336-357.p. 49 ANTALL József- R..Harkó Viola - VIDA Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten 1777-1806. In: Orvostörténeti Közlemények, 57-59, (1971), 121.p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom